W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Projekty uchwał - Marzec 2019

Materiały

Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice
projekt​_uchwaly​_rgb​_5​_19​_1.pdf 0.29MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2019
projekt​_uchwaly​_rgb​_5​_19​_2.pdf 0.69MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości i zasad wypłaty diet przysługujących radnym gminy Buczkowice i sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
projekt​_uchwaly​_rgb​_5​_19​_3.pdf 0.16MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”
projekt​_uchwaly​_rgb​_5​_19​_4.pdf 0.31MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy Buczkowice w prawo własności tych gruntów
projekt​_uchwaly​_rgb​_5​_19​_5.pdf 0.18MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Buczkowice na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki
projekt​_uchwaly​_rgb​_5​_19​_6.pdf 0.16MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
projekt​_uchwaly​_rgb​_5​_19​_7.pdf 0.16MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Buczkowice
projekt​_uchwaly​_rgb​_5​_19​_8.pdf 0.24MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2019 (autopoprawka)
projekt​_uchwaly​_rgb​_5​_19​_9​_autopoprawka.pdf 0.80MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.12.2020 08:17 Jakub Kwaśny
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ewa Matera
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Projekty uchwał - Marzec 2019 1.0 07.12.2020 08:17 Jakub Kwaśny

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}