W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Projekty uchwał - Maj 2019

Materiały

Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Buczkowice wotum zaufania
projekt​_uchwaly​_rgb​_7​_19​_1.pdf 0.15MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Buczkowice za rok 2018
projekt​_uchwaly​_rgb​_7​_19​_2.pdf 0.15MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
projekt​_uchwaly​_rgb​_7​_19​_3.pdf 0.16MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice
projekt​_uchwaly​_rgb​_7​_19​_4.pdf 0.57MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2019
projekt​_uchwaly​_rgb​_7​_19​_5.pdf 0.73MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zmiany uchwały o przyjęciu Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Buczkowice
projekt​_uchwaly​_rgb​_7​_19​_6.pdf 0.27MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na zadania objęte Programem Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2020-2021 etap III
projekt​_uchwaly​_rgb​_7​_19​_7.pdf 0.30MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie wdrożenia Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 20202021 etap III
projekt​_uchwaly​_rgb​_7​_19​_8.pdf 0.18MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Buczkowice”
projekt​_uchwaly​_rgb​_7​_19​_9.pdf 0.29MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Buczkowicach
projekt​_uchwaly​_rgb​_7​_19​_10.pdf 0.17MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
projekt​_uchwaly​_rgb​_7​_19​_11.pdf 0.16MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice (autopoprawka)
projekt​_uchwaly​_rgb​_7​_19​_12​_autopoprawka.pdf 0.57MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2019 (autopoprawka)
projekt​_uchwaly​_rgb​_7​_19​_13​_autopoprawka.pdf 0.55MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.12.2020 09:47 Jakub Kwaśny
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ewa Matera
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Projekty uchwał - Maj 2019 1.0 07.12.2020 09:47 Jakub Kwaśny

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}