W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Projekty uchwał - Kwiecień 2019

Materiały

Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice
projekt​_uchwaly​_rgb​_6​_19​_1.pdf 0.56MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2019
projekt​_uchwaly​_rgb​_6​_19​_2.pdf 0.24MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Buczkowice
projekt​_uchwaly​_rgb​_6​_19​_3.pdf 0.24MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
projekt​_uchwaly​_rgb​_6​_19​_4.pdf 0.29MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Buczkowice
projekt​_uchwaly​_rgb​_6​_19​_5.pdf 0.29MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
projekt​_uchwaly​_rgb​_6​_19​_6.pdf 0.18MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
projekt​_uchwaly​_rgb​_6​_19​_7.pdf 0.16MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie zmiany uchwały dotyczącej odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz ustalenia opłat
projekt​_uchwaly​_rgb​_6​_19​_8.pdf 0.18MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej
projekt​_uchwaly​_rgb​_6​_19​_9.pdf 0.35MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Buczkowice
projekt​_uchwaly​_rgb​_6​_19​_10.pdf 0.35MB
Projekt uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminnych szkołach i przedszkolach
projekt​_uchwaly​_rgb​_6​_19​_11.pdf 0.45MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.12.2020 09:33 Jakub Kwaśny
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ewa Matera
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Projekty uchwał - Kwiecień 2019 1.0 07.12.2020 09:33 Jakub Kwaśny

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}