W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Historia szkoły

Daty i ludzie

W 1903 roku, po dwuletnim przygotowaniu, powstało w Wągrowcu Królewskie Ewangelickie Seminarium Nauczycielskie. W latach 1903 - 1906 za niemal pół miliona marek wybudowano okazały gmach szkolny. Pierwszym dyrektorem był profesor Wende. O wybudowaniu budynku szkoły zadecydowało Prowincjonalne Kolegium Szkolne, które miało na celu utworzenie zakładu kształcenia dla nauczycieli. 27 listopada 1909 roku gmach oddano do użytku młodzieży niemieckiej. Widok szkoły z 1912 Państwowe Seminarium Nauczycielskie 1920 - 1937 W lipcu 1920 roku władze podjęły decyzje o utworzeniu zakładu kształcenia nauczycieli, więc stworzona Państwowe Seminarium Nauczycielskie i kontynuowano funkcję szpitala. Od 1920 roku trwały prace przygotowawcze auli, a 20 października nastąpiło jej uroczyste otwarcie, na które przybył Prymas Polski. W czasie uroczystości wywieszono akt erekcyjny, którego treść znajduje się na tablicy pamiątkowej. Wągrowieckie Seminarium Nauczycielskie w okresie rozbiorów (ok. 1920) Pierwszym polskim dyrektorem został Artur Kopacz, który przystąpił do remontu i wstępnej organizacji szkoły zniszczonej podczas I wojny światowej. Największe zasługi i sławę w tym okresie zyskał jednak dyrektor Józef Bajerlein, który przyczynił się o rozkwitu i rozwoju szkoły. Absolwenci Seminarium Nauczycielskiego Liceum Pedagogiczne 1937 – 1939 Seminarium zostało zmienione na licea pedagogiczne, do których przyjmowano uczniów po tzw. małych maturach, którzy ukooczyli 2 - letnie gimnazja. Pierwsi absolwenci skooczyli szkolę w 1945 roku. Dyrektorem Liceum Pedagogicznego był przez rok dr Józef Bajerlein. Staatlichen Oberschul für Jungen 1941 - 1943 Władzę w szkole podczas okupacji niemieckiej objął członek SA-Wunderlich, który dokonał pewnych przeróbek budowlanych w szkole i internacie oraz zaopatrzył szkołę we wszystkie pomoce naukowe. Heimschule 1943-1945 Było to szkoła „ojczyźniana” wybudowana na rozkaz A. Hitlera, która miała spełnid rolę zakładu opiekuńczo - wychowawczego dla dzieci pomiędzy 6 a 18 rokiem życia. Głównym celem szkoły było wzbudzanie w młodych ludziach nazistowskich poglądów. Na dyrektora tej szkoły mianowany został Jessen Karl. Liceum Pedagogiczne 1945 - 1971 Zostało utworzone zaraz po II wojnie światowej. Było ono koedukacyjne, oparte na szkole dwiczeo i stanowiło podbudowę dla gimnazjum. Po raz kolejny J. Bajerlein objął stanowisko dyrektora. Liceum Ekonomiczne Utworzone zostało w 1971roku. Pierwszym dyrektorem był mgr Zygmunt Banaszak. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 Powstało w 1977 roku. Stanowisko dyrektora objął jako pierwszy mgr Tadeusz Strzelecki, a jego następcą był dr Władysław Purczyński. 1984 to rok nadania imienia szkole ppłk. dr. Stanisława Kulioskiego, sztandaru oraz ustanowienie godła szkoły. W 2002 szkoła została przekształcona w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2.

Dyrektorzy szkoły

Königlichen Ewangelichen Schullerer - Seminar 1903 - 1918

1903 - 1916 prof. Wende

1916 - 1918 prof. Krabbe

Państwowe Seminarium Nauczycielskie 1920 – 1939

1920 - 1925 Kopacz Artur

1925 - 1926 Wojnarowski Józef

1926 - 1929 Karaśkiewicz Czesław

1929 - 1930 Wojnarowski Józef

1930 - 1937 dr Bajerlein Józef

Liceum Pedagogiczne 1937 – 1939

1937 - 1937 dr Bajerlein Józef Staatlichen

Oberschul für Jungen 1941 - 1943

1941 - 1943 Wunderlich Bajerlein Józef

Heimschule 1943 - 1945

1943 -1945 Jessen Karl

Liceum Pedagogiczne 1945 - 1971

1945 - 1949 dr Bajerlein Józef

1949 - 1950 Sporakowski Tadeusz

1950 mgr Jakubczak Edmund

1950 Strzelecki Kornel

1951 Danielczyk Józef

1951 Dojaś Florian

1953 - 1957 Dojaś Florian

1957 - 1958 Weyna Henryk

1961 - 1963 Sottek Aleksy

1963 - 1971 Sottek Aleksy

Liceum Ekonomiczne

1971 - 1974 mgr Banaszak Zygmunt

1974 - 1977 mgr Szymańska Bogumiła

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

1977 - 1980 mgr Strzelecki Tadeusz

1980 – 2002 dr Purczyński Władysław

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

1980 – 2009 dr Purczyński Władysław

2009 - 2019 mgr Dobrochowska – Byczyńska Beata

Zespół Szkół nr 2

Obecnie od 1 września 2019 roku mgr Muszyńska-Synoradzka Iwona

{"register":{"columns":[]}}