W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Duplikaty

Zasady wydawania duplikatów

Wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń szkolnych na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania.

I. Podstawa prawna wydawania duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń szkolnych.

§ 24 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1700), Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2019 poz. 1148 z późn. zm.).

W celu wystawienia duplikatu - należy złożyć:

1. wniosek o wydanie duplikatu – (przykładowy wzór wniosku tutaj)

2. potwierdzenie dokonania opłaty (odcinek wpłaty lub jego kserokopia).

W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wystawiono dokument - należy okazać upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu.

II. Opłaty.

Zaświadczenia, kserokopie arkusza ocen, oraz zaświadczenie o przebiegu nauki w szkole wydawane są bezpłatnie. Opłata za sporządzenie duplikatu wynosi 26 zł za każdy dokument, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 12 października 2016 r. tj. (Dz.U. 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) za duplikat świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26,00 zł.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W WĄGROWCU

PKO Bank Polski Oddział 1 nr Wągrowcu

98 1020 3903 0000 1202 0115 1729

III. Miejsce złożenia dokumentów.

Wniosek można złożyć:

1) w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 2 w Wągrowcu – pokój 102,

2) przesłać na adres: Zespół Szkół Nr 2, ul. Kościuszki 49, 62-100 Wągrowiec,

3) za pomocą platformy ePUAP (adres skrytki pocztowej ePUAP: /ZSP2_Wagrowiec/Skrytka ESP Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno: być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

{"register":{"columns":[]}}