W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025

Dyrektor Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej ogłasza rekrutację do klasy I na rok szkolny 2024/2025
Poniżej informacje o rekrutacji, wymagane dokumenty do pobrania, oraz zarządzenia dyrektora.
Dokumenty również można pobrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 - 13.00
Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia
W przypadku wolnych miejsc w klasie I, mogą być przyjęte dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły na wniosek rodzica/opiekuna prawnego.
Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016, kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

 

Materiały

ZGŁOSZENIE​_DO​_KLASY​_I​_-​_W​_OBWODZIE​_SZKOŁY
ZGŁOSZENIE​_DO​_KLASY​_I​_-​_W​_OBWODZIE​_SZKOŁY.pdf 0.16MB
ZAŁACZNIK​_DO​_ZGŁOSZENIA
ZAŁACZNIK​_DO​_ZGŁOSZENIA.pdf 0.22MB
WNIOSEK​_DO​_KLASY​_I​_-​_POZA​_OBWODEM
WNIOSEK​_DO​_KLASY​_I​_-​_POZA​_OBWODEM.pdf 0.20MB
ZAŁACZNIK​_DO​_WNIOSKU
ZAŁACZNIK​_DO​_WNIOSKU.pdf 0.22MB
potwierdzenie woli podjęcia nauki
potwierdzenie​_woli​_podjęcia​_nauki.pdf 0.35MB
ZARZĄDZENIE​_​_​_Nr​_6 2024
ZARZĄDZENIE​_​_​_Nr​_62024.pdf 0.19MB
ZARZĄDZENIE​_​_Nr​_7 2024
ZARZĄDZENIE​_​_Nr​_72024.pdf 0.18MB
KARTA​_ZGŁOSZENIA​_DO​_ŚWIETLICY​_2024
KARTA​_ZGŁOSZENIA​_DO​_ŚWIETLICY​_2024.pdf 0.22MB
{"register":{"columns":[]}}