W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Opłaty

Zasady dokonywania odpłatności za obiady oraz za wyżywienie i dodatkowe godziny w przedszkolu:

1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka jest zapewnione w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.

 2. Opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6  lat, w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie reguluje Uchwała Nr XL/341//2023 Rady Gminy Mielec z dnia 22 czerwca 2023r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przedszkolach,  dla których organem prowadzącym  jest Gmina Mielec ( stawka 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu).

3. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za wyżywienie należy wpłacać przelewem w terminie do 10 dnia następnego miesiąca na wskazany rachunek bankowy.       

       Nr konta: 12 1240 1268 1111 0010 9691 7241

4.    Za termin wpłaty należności uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy szkoły. W przypadku nieterminowego uiszczenia należności naliczane będą odsetki.

5.    Szczegółowych informacji na temat płatności udziela Intendent tel. 175830430

{"register":{"columns":[]}}