W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

Dyrektor Zespołu Szkół w Trześni ogłasza rekrutację do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

Poniżej informacje o rekrutacji, wymagane dokumenty do pobrania, oraz zarządzenia dyrektora.

Dokumenty również można pobrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 - 13.00
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do przedszkola składają DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W  ROKU SZKOLNYM 2024/2025.
W/w deklarację składa się w terminie 7 dni poprzedzających  rekrutację, a więc w dniach  12.02.2024r – 20.02.2024r
 Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu, tzn. od 1 września 2024r.
DEKLARACJA
Rekrutację do przedszkola przeprowadza się  na wolne miejsca w przedszkolu.
Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone  na WNIOSEK rodzica/prawnego opiekuna dziecka.
Rekrutacją do przedszkola objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w latach 2018, 2019,2020,2021) nie uczęszczające do przedszkola w bieżącym roku szkolnym.
W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w pierwszym terminie, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
21.02.2024r. – 8.03.2024r.
składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

11.03.2024r.–14.03.2024r
weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

15.03.2024r.
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

18.03.2024r.– 22.03.2024r.
potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

25.03.2024r.
podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną
 listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
17.04.2024r. - 19.04.2024r.
składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

22.04.2024r - 24.04.2024r
weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

25.04.2024 r.
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
26.04.2024r - 29.04.2024r.
potwierdzenie przez rodzica kandydata
 woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

30.04.2024 r.
podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną
 listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych

 

Materiały

wniosek o przyjęcie do przedszkola
wniosek​_o​_przyjęcie​_dp​_przedszkola.pdf 0.35MB
LISTA​_KANDYDATÓW​_ZAKWALIFIKOWANYCH
LISTA​_KANDYDATÓW​_ZAKWALIFIKOWANYCH.pdf 0.40MB
LISTA​_KANDYDATÓW​_NIEZAKWALIFIKOWANYCH
LISTA​_KANDYDATÓW​_NIEZAKWALIFIKOWANYCH.pdf 0.39MB
INFORMACJA O KRYTERIACH
INFORMACJA​_O​_KRYTERIACH.pdf 0.17MB
ZAŁ2 INFORMACJA o spełnianiu kryteriów
ZAŁ2​_INFORMACJA​_o​_spełnianiu​_kryteriów.pdf 0.16MB
potwierdzenie woli przedszkole
potwierdzenie​_woli​_przedszkole.pdf 0.09MB
ZARZĄDZENIE Nr 6 kryteria
ZARZĄDZENIE​_​_Nr​_6​_kryteria.pdf 0.19MB
{"register":{"columns":[]}}