W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025

Dyrektor Zespołu Szkół w Trześni ogłasza rekrutację do klasy I na rok szkolny 2024/2025
Poniżej informacje o rekrutacji, wymagane dokumenty do pobrania, oraz zarządzenia dyrektora.
Dokumenty również można pobrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 - 13.00
Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia.
W przypadku wolnych miejsc w klasie I, mogą być przyjęte dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły na wniosek rodzica/opiekuna prawnego.
Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016, kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Materiały

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY I W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. św. JANA PAWŁA II W ROKU SZKOLNYM 2024/ 2025
LISTA​_KANDYDATÓW​_ZAKWALIFIKOWANYCH​_DO​_KLASY​_I.pdf 0.43MB
ZGŁOSZENIE DO KLASY 1 W OBWODZIE SZKOŁY
ZGŁOSZENIE​_DO​_KLASY​_1​_W​_OBWODZIE​_SKOŁY.pdf 0.10MB
Załącznik do wniosku - karta informacyjna
Załącznik​_do​_wniosku​_-​_karta​_informacyjna.pdf 0.24MB
WNIOSEK DO KL I - Poza​_Obwodem
WNIOSEK​_DO​_KL​_I​_-​_Poza​_Obwodem.pdf 0.18MB
potwierdzenie woli
potwierdzenie​_woli.pdf 0.11MB
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2024
KARTA​_ZGŁOSZENIA​_DZIECKA​_DO​_ŚWIETLICY​_SZKOLNEJ​_2024.pdf 0.19MB
Zarządzenie nr 5 Harmonogram rekrutacji kl1 - 2024r
Zarządzenie​_nr​_5​_Harmonogram​_rekrutacji​_kl1​_-2024r.pdf 0.18MB
ZARZĄDZENIE Nr 7-2024
ZARZĄDZENIE​_​_​_Nr​_7-2024.pdf 0.19MB
{"register":{"columns":[]}}