W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Dwujęzyczność w szkole

DWUJĘZYCZNOŚĆ W SZKOLE – INFORMACJE

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681 i 1818), szkoła podstawowa może otworzyć oddziały dwujęzyczne dla klas VII – VIII, co zapewnia uczniom formalną dwuletnią edukację dwujęzyczną na wybranych przedmiotach w języku angielskim i języku polskim.

ZASADY ORGANIZACJI ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH W KLASACH VII

Według przepisów, szkoła jest zobowiązana wybrać język obcy nowożytny, w którym będzie realizowane nauczanie dwujęzyczne oraz przynajmniej dwa przedmioty nauczane dwujęzycznie, przy czym co najmniej jeden musi być wybrany spośród zajęć tj. biologia, chemia, fizyka, geografia (część dotycząca geografii ogólnej), historia (część dotycząca historii powszechnej) lub matematyka. Nauczaniem dwujęzycznym mogą być też objęte inne przedmioty tj. wychowanie fizyczne, plastyka lub informatyka. Klasy realizujące nauczanie dwujęzyczne otrzymują także dwie dodatkowe godziny lekcyjne języka obcego tygodniowo (w przypadku naszej szkoły angielskiego), co oznacza, że w klasach VII - VIII nasza młodzież może szlifować swoje kompetencje językowe na 5 lekcjach angielskiego w tygodniu. Zajęcia te są także okazją do utrwalenia słownictwa i zwrotów wykorzystywanych na lekcjach: dwujęzycznej matematyce i informatyce.

Mając na uwadze potrzeby uczniów i zasoby, jakimi dysponujemy, w tym kwalifikacje naszych nauczycieli, podjęliśmy decyzję o otworzeniu oddziałów dwujęzycznych w klasach VII od roku szkolnego 2024/2025. Zajęcia prowadzone dwujęzycznie to matematyka i informatyka, co oznacza, że min. 20% każdej lekcji odbywa się po angielsku. Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli języka angielskiego, którzy posiadają także kwalifikacje do nauczania matematyki i informatyki. Edukacja dwujęzyczna będzie kontynuowana w klasach VIII.

Nasza dwujęzyczna oferta jest skierowana  do uczniów, którzy aktualnie uczęszczają do klasy VI i będą uczniami klas VII w roku szkolnym 2024/2025. 

Zarządzenie i harmonogram rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych został opublikowany na stronie Gminy Miedziana Góra 29 stycznia 2024 r. Treść zarządzenia i harmonogram w załączniku poniżej

Informacje na ten temat rekrutacji będzie publikowana na bieżąco na stronie internetowej Zespołu Szkół oraz przekazywane podczas spotkań z rodzicami.

Zainteresowanych prosimy o kontakt ze szkołą - telefon: 41 3031653.

Materiały

Zarządzenie wójta dotyczące utworzenia oddziału dwujęzycznego wraz z harmonogramem rekrutacji
Zarzadzenie​_wojta​_dotyczace​_utworzenia​_oddzialu​_dwujezycznego​_wraz​_z​_harmonogramem​_rekrutacji.pdf 0.08MB
Regulamin rekrutacji uczniów do oddziałów dwujęzycznych w SP w Kostomłotach Drugich
Regulamin​_rekrutacji​_uczniow​_do​_oddzialow​_dwujezycznych​_w​_SP​_w​_Kostomlotach​_Drugich.pdf 4.75MB
Załącznik Nr 1 ZGŁOSZENIE O PRZENIESIENIE DZIECKA DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO
Zalacznik​_Nr​_1​_ZGłOSZENIE​_O​_PRZENIESIENIE​_DZIECKA​_​_DO​_ODDZIALU​_DWUJEZYCZNEGO.docx 0.01MB
Załącznik Nr 2 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. 4 PUŁKU PIECHOTY LEGIONÓW AK w KOSTOMŁOTACH DRUGICH DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO
Zalacznik​_Nr​_2​_WNIOSEK​_O​_PRZYJECIE​_DZIECKA​_DO​_SZKOLY​_PODSTAWOWEJ​_W​_KOSTOMLOTACH​_DRUGICH​_DO​_ODDZIALU​_DWUJEZYCZNEGO.docx 0.01MB
Załącznik NR 3 OŚWIADCZENIE DO WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. 4 PUŁKU PIECHOTY LEGIONÓW w KOSTOMŁOTACH DRUGICH, W KTÓREJ ZORGANIZOWANO ODDZIAŁ DWUJĘZYCZNY
Zalacznik​_Nr​_3​_OSWIADCZENIE​_DO​_WNIOSKU​_O​_PRZYJECIE​_DZIECKA​_DO​_SZKOLY​_PODSTAWOWEJ​_IM​_4​_PULKU​_PIECHOTY​_LEGIONOW​_w​_KOSTOMLOTACH​_DRUGICH-​_W​_KTOREJ​_ZORGANIZOWANO​_ODDZIAL​_DWUJEZYCZNY.docx 0.01MB
Załącznik Nr 4 Oświadczenie
Zalacznik​_Nr​_4​_Oswiadczenie​_(1).docx 0.01MB
Klauzula informacyjna - RODO
Klauzula​_informacyjna​_-​_RODO.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}