W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Dlaczego ZSUiS?

Budynek A Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle. Na zdjęciu front budynku szkoły z wejściem głównym i tablicami informacyjnymi.

Dlaczego ZSUiS?

Nasza szkoła prowadzi kształcenie w dwóch typach szkoły: 

 • technikum

 • branżowej szkole I stopnia. 

Technikum? – Świetny wybór!

 • nauka trwa 5 lat

 • zajęcia praktyczne w szkolnych pracowniach a praktyki zawodowe u pracodawców

 • przygotowanie do matury i egzaminów zawodowych

 • po ukończeniu technikum możliwość rozpoczęcia pracy lub prowadzenia własnej działalności lub

 • kontynuacja nauki w szkołach pomaturalnych, policealnych lub na wyższych uczelniach

Branżowa szkoła I stopnia? – Ależ tak!

 • nauka trwa 3 lata

 • możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych i tytułu czeladnika

 • praktyka u pracodawcy na podstawie umowy: uczeń jako pracownik młodociany uzyskuje: comiesięczne wynagrodzenie, prawo do urlopu wypoczynkowego, prawo do zasiłku chorobowego; okres nauki i zatrudnienia wliczony do stażu pracy; opłacone składki ZUS – emerytalna i zdrowotna (uczniowie we własnym zakresie poszukują miejsca odbywania praktyki i zawierają umowę z pracodawcą – jest to konieczne do rozpoczęcia nauki w wielozawodowej szkole branżowej I stopnia)

 • po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia możliwość rozpoczęcia pracy,  prowadzenia własnej działalności lub 

 • kontynuacja nauki w branżowej szkoły II stopnia.

Branżowa szkoła II stopnia

Absolwentów branżowej szkoły I stopnia zapraszamy do podjęcia nauki w 2 letniej branżowej szkole II stopnia w zawodach:

 • Technik technologii żywności (dla absolwentów w zawodzie: cukiernik, piekarz, wędliniarz, przetwórca mięsa)
 • Technik usług fryzjerskich (dla absolwentów w zawodzie: fryzjer)
 • Technik handlowiec (dla absolwentów w zawodzie: sprzedawca)
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych (dla absolwentów w zawodzie: kucharz)
 • inne ( po uzyskaniu min. 10 osób chętnych z danego zawodu)

Przedmioty ogólnokształcące będą realizowane w jednej z form wybranej przez utworzoną klasę (dziennej, stacjonarnej lub zaocznej). Kształcenie zawodowe prowadzone będzie w formie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego, który kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w zakresie drugiej kwalifikacji. Po ukończeniu szkoły można przystąpić do egzaminu maturalnego. W oddziale (klasie) mogą być różne grupy zawodowe. Warunkiem utworzenia klasy jest min. 30 osób, przy czym w każdej z grup zawodowych wchodzących w skład tej klasy musi być min. 10 osób.

Damy Wam możliwość:

 • zdobycia umiejętności zawodowych w nowocześnie wyposażonych pracowniach szkolnych pod opieką doświadczonych nauczycieli

 • podążania za najnowszymi trendami i technologiami

 • rozwijania swoich zainteresowań i zdolności podczas organizowanych przez szkołę warsztatów oraz szkoleń: fryzjerskich, stylizacji i wizażu, cukierniczych, carvingu, dietetyki, fotografii a także zdobycia umiejętności z zakresu obsługi kasy fiskalnej

 • sprawdzenia się w konkursach i turniejach zawodowych, sportowych, artystycznych i innych

 • poznania specyfiki zawodów przez uczestnictwo w wycieczkach zawodowych

 • zaprezentowania swoich umiejętności na imprezach szkolnych, międzyszkolnych, środowiskowych

 • zdobycia nowych doświadczeń poprzez udział w różnorodnych przedsięwzięciach i projektach

 • realizowania się w działaniach wolontariatu

 • miłego spędzenia czasu podczas wycieczek i imprez szkolnych

 • kreowania własnego wizerunku i budowania poczucia własnej wartości

Dodatkowe atuty szkoły:

 • wysoka zdawalność egzaminów zawodowych

 • znaczące sukcesy na konkursach i olimpiadach zawodowych szczebla wojewódzkiego

 • i ogólnopolskiego

 • wieloletnie doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami, uczelniami i innymi instytucjami

 • możliwość odbywania praktyk w pracowniach szkolnych dla niektórych zawodów

 • w razie potrzeby – pomoc w znalezieniu miejsca praktyki u przedsiębiorców

 • nauka w systemie jednozmianowym

 • możliwość zakwaterowania w bursie

 • dogodna lokalizacja

Zdjęcia (20)

{"register":{"columns":[]}}