W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

V Konkurs Miniatur Współczesnych

21.05.2024

V Konkurs Miniatur Współczesnych - plakat

Szkoła Muzyczna I stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego zaprasza uczniów klas fortepianu
szkół muzycznych I stopnia na V Konkurs Miniatur Współczesnych.

Kategorie wiekowe :

cykl 6 letni

-najmłodsza kl. I i II

-młodsza kl. III i IV

-starsza kl. V i VI

cykl 4 letni

-młodsza kl. I i II

-starsza kl. III i IV

Program prezentacji na Konkursie Miniatur Współczesnych 2024

Grupa najmłodsza:

2 utwory dowolne kompozytorów współczesnych powstałe od początku XX wieku
o różnym charakterze i problematyce, w tym co najmniej jeden utwór polskiego kompozytora.

Możliwe do wykorzystania współczesne techniki gry (klastery, gry na strunach, zjawiska dźwiękowe, performance).
Zachęcamy uczestników do wykonania kompozycji buskiego kompozytora Pawła Korepty.
Za najlepsze wykonanie utworu Pawła Korepty przewidziana będzie odrębna nagroda.

Propozycje kompozycji Pawła Korepty znajdują się w załączniku pn. "Opowieści muzyczne wydanie zbiorcze na konkurs miniatur współczesnych 2024"

maksymalny czas programu - 5 min

Grupa młodsza:

2 utwory dowolne kompozytorów współczesnych powstałe od początku XX wieku
o różnym charakterze i problematyce, w tym co najmniej jeden utwór polskiego kompozytora.

Możliwe do wykorzystania współczesne techniki gry (klastery, gry na strunach, zjawiska dźwiękowe, performance). Zachęcamy uczestników do wykonania kompozycji buskiego kompozytora Pawła Korepty. Za najlepsze wykonanie utworu Pawła Korepty przewidziana będzie odrębna nagroda.

Propozycje kompozycji Pawła Korepty znajdują się w załączniku pn. "Opowieści muzyczne wydanie zbiorcze na konkurs miniatur współczesnych 2024"

maksymalny czas programu - 8 min

Grupa starsza:

3 utwory:
- etiuda lub utwór o charakterze wirtuozowskim
- utwór muzyki współczesnej powstały od początku XX wieku polskiego kompozytora.
- utwór wykorzystujący współczesne techniki gry: klastery, gry na strunach, zjawiska dźwiękowe, performance. Dozwolone wykonanie własnej kompozycji.

Zachęcamy uczestników do wykonania kompozycji buskiego kompozytora Pawła Korepty.
Za najlepsze wykonanie utworu Pawła Korepty przewidziana będzie odrębna nagroda.

Propozycje kompozycji Pawła Korepty znajdują się w załączniku pn. "Opowieści muzyczne wydanie zbiorcze na konkurs miniatur współczesnych 2024"

maksymalny czas programu - 12 min.

Uczniowie mają obowiązek wykonania utworów z pamięci, w przypadku utworu wykorzystującego współczesne techniki gry możliwość wykonania z partytury.

Laureaci I, II, III miejsca oraz nagrody Grand Prix obowiązani są do wzięcia udziału
w koncercie laureatów w dniu konkursu.

Jury V Konkursu Miniatur Współczesnych:

W Jury Konkursu Miniatur Współczesnych 2024 zasiądą polscy specjaliści muzyki współczesnej profesorowie i nauczyciele klas fortepianu szkół muzycznych i uczelni wyższych. Decyzje jury są nieodwołalne i niepodważalne.

Nagrody
Jury przyzna:

 1. Nagrodę Główną Grand Prix w postaci statuetki.

 2. Nagrody za I, II, III miejsce w każdej kategorii.

 3. Wyróżnienia.

 4. Nagrodę specjalną 300 zł za najlepsze wykonanie miniatury buskiego kompozytora
  Pawła Korepty

Termin V Konkursu Miniatur Współczesnych 2024.

Konkurs odbędzie się 21 maja 2024 r.
w Szkole Muzycznej I stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Busku-Zdroju,
al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 14 maja 2024 r.

Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez:

 1. Wysłanie skanu Karty zgłoszeniowej oraz podpisanej Zgody na udział i wykorzystanie wizerunku dziecka na adres: szkola@muzyczna.busko.pl

 2. Wysłanie dowodu wpłaty wpisowego na adres mailowy szkola@muzyczna.busko.pl


Druk zgody do pobrania znajduje się w załączniku "Karta zgłoszeniowa".

Wpisowe w wysokości 100 zł należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.05.2024 r.
na konto: 95 8480 0004 3001 0098 5453 0001

Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej I stopnia w Busku-Zdroju,
al. Adama Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój
w tytule prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika, wpisowe Konkurs Miniatur Współczesnych

Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Organizatora prawa autorskie związane z:

 • wykonaniem utworów podczas Konkursu i Koncertu Laureatów,

 • prawami do wizerunku własnego utrwalanego za pomocą aparatów oraz kamer,

 • uczestnicy przenoszą wyżej wymienione prawa w celu wykorzystania ich przez Organizatora Konkursu w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie
  na poniższych polach eksploatacji: publiczne odtwarzanie, wprowadzenie do pamięci komputera i sieci Internet, publiczne odtwarzanie, nadawanie za pomocą wizji.

Kontakt:

Szkoła Muzyczna I stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Busku-Zdroju

Al. Mickiewicza 22 , 28-100 Busko-Zdrój

e-mail: szkola@muzyczna.busko.pl

 

Sekretariat: tel. 882-723-419

Organizatorzy:

mgr Jacek Ciołczyk, tel.727 536 374

mgr Krystian Krauz, tel. 516 838 947

Materiały

Harmonogram przesłuchań - grupa I
IMG​_20240517​_0001.pdf 0.22MB
Harmonogram przesłuchań - grupa II
IMG​_20240517​_0002.pdf 0.26MB
Harmonogram przesłuchań - grupa III
IMG​_20240517​_0003.pdf 0.16MB
Karta zgłoszenia na V Konkurs Miniatur Współczesnych
Karta​_zgłoszenia​_Konkurs​_miniatur​_2024.pdf 0.07MB
Regulamin V Konkursu Miniatur Współczesnych
Regulamin​_Konkursu​_Miniatur​_Współczesnych​_​_2024.pdf 0.94MB
Opowieści muzyczne wydanie zbiorcze na konkurs miniatur współczesnych 2024
OPOWIE~2.PDF 13.49MB
V Konkurs Miniatur Współczesnych - plakat A3
2024-0~1.PDF 9.22MB

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}