W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wniosek o wydanie Karty Kwalifikacji Kierowcy/PKZ

KKK (Karta Kwalifikacji Kierowcy) - dokument potwierdzający uprawnienie do kierowania zawodowo pojazdem kat C,CE,D,DE dla osób nie spełniających warunku zamieszkania na terenie Polski, którzy nie mogą wymienić prawa jazdy na polskie z wpisem kodu 95.

PKZ (Profil Kierowcy Zawodowego) jest to indywidualny numer każdego kierowcy zawodowego. Dzięki niemu będziesz mógł rozpocząć szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej, wstępnej uzupełniającej, uzupełniającej przyspieszonej, szkolenia okresowego oraz przystąpić do egzaminu.

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać KKK/PKZ musisz przyjść do urzędu, Wypełnij pobrany poniżej wniosek, następnie wydrukuj go obustronnie na kartce A4 w układzie poziomym.

Jeżeli nie możesz go wydrukować, przyjdź i wypełnisz go u nas.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

  • kolorowe i aktualne zdjęcie o wym. 3,5 x 4,5 cm (jak do dowodu osobistego i paszportu);
  • opłatę za wydanie KKK wraz z opłata ewidencyjną;
  • prawo jazdy wraz z kserokopią;
  • paszport wraz z kserokopią;
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy wraz z kopią;
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy wraz z kopią;
  • Oświadczenie o wykonywaniu przewozu na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terenie RP (do szkolenia okresowego) lub zamiaru wykonywania przewozu (do uzyskania odpowiedniej kwalifikacji)
  • świadectwo kwalifikacji zawodowej (jeśli już wcześniej posiadałeś) wraz z kserokopią
  • KKK (jeśli już wcześniej posiadałeś) wraz z kserokopią;

Pamiętaj, że dokumenty muszą być w oryginale.

W momencie składania wniosku należy okazać dowód tożsamości.

Opłaty

Za wydanie KKK – 150,50 zł.
Opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim            lub na rachunek bankowy PBS Sokołów Podlaski 75 9221 0000 0002 1438 2000 0670

Ważne!

Bez dostarczenia opłaty nie zrealizujemy zamówienia na produkcję KKK w PWPW.

 

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, zgodnie z przepisami prawa.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim,

Biuro Obsługi Interesanta czynne: poniedziałek-piątek 8:00-16:00

Przyjęcia dokumentów - pokój nr 020

Wydawanie dokumentów – pokój nr 014

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach za pośrednictwem Starosty Sokołowskiego w ciągu 14 dni.

Uwagi

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 25 781 74 22.

Materiały

Wniosek o wydanie Karty Kwalifikacji Kierowcy
Wniosek​_o​_wydanie​_Karty​_Kwalifikacji​_Kierowcy.pdf 0.39MB
{"register":{"columns":[]}}