W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r. 1212 j.t.);
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami (Dz. U. 2021 r. 1212 t.j. z późn. zm.); 
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2021 r. poz. 1923 t.j.);
 • Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury   i Budownictwa  z  dnia  4  marca  2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. 2018 r. poz. 1885); 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. 2019 r. poz. 1200); 
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. 2014 r. poz. 937);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. 2019 r. poz. 1659 t.j. z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów.
 2. Dokument potwierdzający posiadanie wymaganego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie  tramwajem,  przez  okres  wskazany  w  art.  33  ust.  1  pkt   2   ustawy o kierujących pojazdami, tj:
 • prawo jazdy kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
 • prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
 • prawo jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do  zakresu  prowadzonych  zajęć  co  najmniej  przez  okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających  się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii,
 • prawo jazdy kategorii T co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii T,
 • prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o  uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem.
 1. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora.
 2. Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora.
 3. Zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na instruktorów.
 4. Dokument potwierdzający pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, złożonego przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez wojewodę.
 5. Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, potwierdzająca niekaralność wnioskodawcy w zakresie,  o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 8  ustawy o kierujących pojazdami.
 6. Aktualna fotografia o wymiarach: 3,5 cm x 4,5 cm.
 7. Opłata za wpis do ewidencji instruktorów.

 

W momencie składania wniosku należy okazać dowód tożsamości.
 

Opłaty

50 zł – za wpis do ewidencji instruktorów

Opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim            lub na rachunek bankowy PBS Sokołów Podlaski 75 9221 0000 0002 1438 2000 0670

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, zgodnie z przepisami prawa.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim,

Biuro Obsługi Interesanta czynne: poniedziałek-piątek 8:00-16:00

Przyjęcia dokumentów - pokój nr 020

Wydawanie dokumentów – pokój nr 014

Tryb odwoławczy

Za pośrednictwem Starosty Sokołowskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Uwagi

Posiadane uprawnienia można rozszerzyć składając dodatkowo następujące dokumenty:

 1. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów w zakresie nowego uprawnienia.
 2. Dokument potwierdzający posiadanie wymaganego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, przez okres wskazany w art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami, tj:
 • prawo jazdy kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
 • prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
 • prawo jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do  zakresu  prowadzonych  zajęć  co  najmniej  przez  okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających  się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób  ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii.
 • prawo jazdy kategorii T co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii T.
 1. Dokument potwierdzający co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną następujących kategorii: B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E.
 2. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora (dotychczasowe kat. uprawnień i nowe).
 3. Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora (jeżeli znajdujące się w aktach ewidencyjnych straciło ważność).
 4. Zaświadczenie o ukończeniu kursu uzupełniającego dla instruktorów.
 5. Dokument potwierdzający pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, złożonego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez wojewodę.
 6. Informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającą niekaralność wnioskodawcy   w   zakresie,    o   którym  mowa  w  art.  33  ust. 1  pkt  8   ustawy o kierujących pojazdami.
 7. Aktualną fotografię o wymiarach: 3,5 cm x 4,5 cm.
 8. Dowód uiszczenia opłaty 50 zł – za wpis do ewidencji instruktorów (na rachunek wskazany w pozycji „Opłaty”).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 25 781 74 22.

 

Materiały

Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów
Wniosek​_o​_wpis​_do​_ewidencji​_instruktorów.pdf 1.41MB
{"register":{"columns":[]}}