W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Powiat Sokołowski podpisał umowę na budowę i przebudowę dróg w ramach operacji „Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu „Łuzki” gmina Jabłonna Lacka, powiat sokołowski”

Fotografia zrobiona z lotu ptaka, na której widzimy z góry pola uprawne. Przez środek przebiega droga.

2 lutego 2024 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim starosta Elżbieta Sadowska wraz z wicestarostą Ryszardem Domańskim podpisali przy kontrasygnacie skarbnika Iwony Odrobińskiej umowę z P.W. Wikrusz Adamem Witkowskim z Miedznej na kwotę 6 736 430,89 zł brutto. Przedmiotem zamówienia jest budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych w ramach operacji „Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu „Łuzki” gmina Jabłonna Lacka, powiat sokołowski”, poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i budżetu państwa.

Zaplanowane jest wykonanie ok 41 przepustów w pasach drogowych oraz 13 747,33 mb dróg, w tym:

- 10 452,83 mb o nawierzchni żwirowej,

- 3 294,50 mb o nawierzchni bitumicznej.

Ponadto zaplanowano przebudowę 14 szt. przepustów na rowach melioracyjnych, poprawę parametrów rowu na odcinku o łącznej długości 1 159 mb, oraz wybudowanie rowu krytego na odcinku 224 mb. Zakończenie wymienionych prac ustalono na koniec sierpnia 2024 r.

{"register":{"columns":[]}}