W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

„Pomoc dziecku krzywdzonemu – rola, zadania, uprawnienia i obowiązki instytucji i służb pomocowych – Konferencja Szkoleniowa

25.05.2022

W dniu 19 maja br. w sali widowiskowej Sokołowskiego Ośrodka Kultury obyła się konferencja szkoleniowa p.t. „Pomoc dziecku krzywdzonemu – rola, zadania, uprawnienia i obowiązki instytucji i służb pomocowych” zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim wspólnie z Powiatem Sokołowskim, Publiczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sokołowie Podlaskim oraz Fundacją ITA.

Rzut ogólny na salę widowiskową Sokołowskiego Ośrodka Kultury. W poszczególnych rzędach siedzą uczestnicy. Na scenie jeden z prelegentów. Na ekranie w głębi sceny slajd pt. Zapobieganie przemocy wobec dzieci - aspekty psychologiczne.

Celem konferencji było upowszechnienie wiedzy z zakresu problematyki rozpoznawania i pomocy w sytuacjach przemocy wobec dziecka oraz budowania systemowego oddziaływania instytucji zaangażowanych w profilaktykę na terenie powiatu sokołowskiego.

Program konferencji obejmował cztery bloki tematyczne:

1. Zapobieganie przemocy wobec dzieci – aspekty psychologiczne - mgr Monika Figler
– psycholog – Fundacja „ITA”

2. Przemoc w rodzinie wobec dziecka – procedury i narzędzia prawne. Skala zjawiska przemocy wobec dziecka na terenie powiatu sokołowskiego - dr Marek Mudant – specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim

3. „Cicho - nie mów o tym nikomu” – słów kilka o wykorzystaniu seksualnym dziecka - dr Beata Bocian-Waszkiewicz – dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim

4. Przemoc rówieśnicza – jak na nią  reagować? - mgr Ewa Murawska – pedagog - Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sokołowie Podlaskim

W spotkaniu wzięło udział 70 przedstawicieli placówek oświatowych, ośrodków pomocy społecznej, zespołów interdyscyplinarnych, służby zdrowia, policji, sądu, Ośrodka Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka „Rafael” oraz innych podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy na terenie powiatu sokołowskiego.

Do zadań powiatu należy wprowadzenie w życie szerokiego spektrum działań mających na celu zarówno zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie, jak i przeciwdziałanie temu zjawisku oraz zwiększenie profesjonalizmu służb społecznych w udzielaniu pomocy ofiarom przemocy oraz w podejmowaniu działań wobecsprawców.

Mamy nadzieję, że zdobyta podczas konferencji wiedza będzie pomocna do wypracowania skoordynowanego interdyscyplinarnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie sokołowskim, co niewątpliwie wpłynie na ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie, łagodzenie skutków tego zjawiska oraz poprawę życia lokalnych rodzin.

{"register":{"columns":[]}}