W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Powiat Sokołowski podpisał mowę na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3925W w miejscowości Bujały - Mikosze, gm. Jabłonna Lacka".

W dniu 14 września w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim starosta Elżbieta Sadowska wraz z wicestarostą Ryszardem Domańskim w obecności pozostałych członków Zarządu Powiatu, podpisali przy kontrasygnacie skarbnika Iwony Odrobińskiej umowę, której Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 3925W Bujały-Mikosze – Czekanów – Skrzeszew w miejscowości Bujały-Mikosze, gmina Jabłonna Lacka, o łącznej długości 990 mb.

Na fotografii na tle ścianki promocyjnej z logotypem Powiatu Sokołowskiego widzimy od lewej skarbnika powiatu, wicestarostę, wykonawcę zadania, starostę sokołowskiego oraz członka Zarządu Powiatu Sokołowskiego. Starosta przekazuję teczkę z podpisaną umową wykonawcy i ściska jego dłoń składając gratulacje.

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę stanu technicznego zniszczonej przez wieloletnią eksploatację nawierzchni drogi, poprawę odwodnienia korpusu drogi, likwidację przełomów i zastoin wody, co z kolei wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich użytkowników drogi powiatowej.
Zakres obejmuje następujące rodzaje robót:

  • roboty pomiarowe;
  • roboty przygotowawcze i usunięcie krzaków;
  • roboty rozbiórkowe i ziemne;
  • wymianę części przelotowej przepustu pod koroną drogi;
  • wykonanie konstrukcji poszerzenia jezdni do szerokości 5,50 m;
  • ułożenie geosiatki na poszerzeniu jezdni;
  • wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego;
  • wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego;
  • oczyszczenie istniejących rowów;
  • wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego.

Wykonawcą zadania inwestycyjnego w drodze rozstrzygniętego przetargu w trybie podstawowym została firma P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski z miejscowości Miedzna.
Podpisana z wykonawcą umowa opiewa na kwotę: 1 091 227,82 zł. 

Realizacja powyższego zadania zostanie w całości sfinansowana z budżetu powiatu sokołowskiego i zrealizowana w ciągu 300 dni od daty podpisania umowy.
 

{"register":{"columns":[]}}