W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27  kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000), w celu realizacji przez Starostwo Powiatowe w Siedlcach obowiązków wynikających z przepisów prawa informuję:

Administratorem danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Siedlcach jest  Starosta Siedlecki, adres: ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce, adres e-mail: starostwo@powiatsiedlecki.pl,
tel. 25 644 72 16

Starosta Siedlecki na Inspektora Ochrony Danych wyznaczył Pana Andrzeja Rymuzę, adres: ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce, adres e-mail: iod@powiatsiedlecki.pl, tel. 25 644 72 16.

Materiały

Klauzula informacyjna do zgłoszenia budowy i robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę
do​_zgloszenia​_budowy​_i​_robot​_budowlanych​_niewymagajacych​_pozwolenia​_na​_budowe.pdf 0.12MB
Klauzula informacyjna do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
do​_zgloszenia​_zmiany​_sposobu​_uzytkowania​_obiektu​_budowlanego​_lub​_jego​_czesci.pdf 0.10MB
Klauzula informacyjna do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
do​_wydania​_decyzji​_o​_zezwoleniu​_na​_realizacje​_inwestycji​_drogowej.pdf 0.11MB
Klauzula informacyjna do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a Prawa budowlanego (z projektem budowlanym)
do​_zgloszenia​_budowy​_o​_ktorej​_mowa​_w​_art​_29​_ust​_1​_pkt​_1a​_2b​_i​_19a​_Prawa​_budowlanego​_z​_projektem​_budowlanym.pdf 0.12MB
{"register":{"columns":[]}}