W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności strony internetowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach

Deklaracja dostępności strony internetowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach

 

Starostwo Powiatowe w Siedlcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://samorzad.gov.pl/web/powiat-siedlecki.

Data publikacji strony internetowej: 2015.05.31.

Data ostatniej dużej aktualizacji:  2022.01.12.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

  • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
  • Na stronie opublikowano materiały powierzone przez podmioty zewnętrzne.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022.01.12. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny na podstawie dostępnych narzędzi do oceny strony./nu..

 

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku wystąpienia problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej : Anna Kaliszuk, na adres e-mail - akaliszuk@powiatsiedlecki.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na ePUAP: /v48bls3w5x/skrytka lub pisemnie na adres urzędu: Starostwo Powiatowe w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce. Kontaktować się można także telefonicznie - +48 25 644 72 17 wew. 241.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby Starostwa Powiatowego w Siedlcach dla osób niepełnosprawnych

Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce

Budynek Starostwa Powiatowego w Siedlcach posiada pięć kondygnacji naziemnych.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, oznaczone graficznie i kolorystycznie.

Do budynku prowadzą 4 wejścia. Dla petentów i gości przeznaczone jest wejście główne od ul. Piłsudskiego. Schody do wejścia głównego wyposażono w poręcze. Przy schodach po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się podjazd (pochylnia) dla wózków.

Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne wejścia głównego są szklane z poziomo naklejonymi pasami kontrastowymi i kontrastowo oklejonymi framugami tych drzwi. Drzwi otwierają i zamykają się automatycznie.

Przed wejściem głównym oraz w samym wejściu znajduje się system wycieraczek modułowych. Wejście główne oraz korytarz na parterze jest na tym samym poziomie (bez progów).

Dla osób na wózkach dostępna jest tylko część korytarza i część pomieszczeń na parterze. Do pozostałej części budynku prowadzą schody. Długie biegi schodów wewnętrznych wyposażone są w poręcze jedno lub obustronne.

W budynku brak windy.

Wewnątrz budynku po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się recepcja (oznaczona odpowiednim znakiem informacyjnym – graficznym). Pracownik w recepcji jest dobrze widoczny, kieruje on do Kancelarii osoby na wózku lub osoby z inną niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się po schodach wewnętrznych.

Kancelaria znajduje się na parterze budynku po prawej stronie od wejścia głównego. Kancelaria udziela informacji lub przywołuje pracownika merytorycznego celem udzielenia informacji lub pomocy w załatwieniu spraw osobom z niepełnosprawnością.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia głównego.

Korytarze mają odpowiednią szerokość, na poszczególnych kondygnacjach brak zmian poziomów – jedynie na kondygnacji 0 występują stopnie.

Na wszystkich kondygnacjach znajdują się czytelne oznaczenia pięter oraz tablice informacyjne, widoczne zarówno z pozycji siedzącej, jak i stojącej.

Drzwi wewnętrzne mają odpowiednie szerokości i pozbawione są progów oraz framug. Skrzydła drzwiowe skontrastowane.

W budynku zastosowano dźwiękowy system powiadamiania alarmowego oraz czytelną informację o drogach ewakuacji.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

{"register":{"columns":[]}}