W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Misja

Pomagaj innym w rozwoju i uczyń z tego największą radość swego życia."
Alan Loy McGinnis

Poradnia psychologiczno – pedagogiczna  jest placówką oświatowo–wychowawczą, której celem jest udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno–pedagogicznej  w wychowywaniu i kształceniu dzieci i młodzieży, a także wspieranie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Korzystanie  z  usług poradni jest  dobrowolne i  nieodpłatne. Codziennością pracy zespołu jest przeprowadzanie badań psychologiczno – pedagogicznych, wydawanie opinii i orzeczeń. W placówce można również skorzystać z różnorodnych form terapii skierowanych do dzieci, młodzieży, jak i całych rodzin, w zależności od problemu, z jakim zgłasza się rodzic i dziecko. Oddziaływania terapeutyczne prowadzone są w formie indywidualnej i grupowej. W poradni działa również Punkt Konsultacyjny Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci. Pomoc świadczona jest zarówno w Poradni, jak i w placówkach oświatowych na terenie  powiatu hajnowskiego.

Poradnia wspiera nie tylko rodziny ale także nauczycieli - realizowane są cykliczne warsztaty i prelekcje. Działalność poradni koncentruje się także na wspieraniu rodziców. Poza konsultacjami i poradami, prowadzone są dla nich warsztaty umiejętności wychowawczych oraz terapia rodzinna. Tematyka prelekcji/warsztatów ciesząca się największym zainteresowaniem rodziców: „Przemoc i agresja w bajkach i grach””, „Gotowość szkolna”, „Warsztaty dla dobrych rodziców”, „Jak wspierać dziecko w nauce?”, „Jak pomóc dziecku wybrać szkołę?”, „Jak pomóc dziecku z dysleksją?”.

{"register":{"columns":[]}}