W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Kształcenie i poradnictwo zawodowe – konferencja subregionalna

13.10.2023

10 października br. w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim odbyła się konferencja subregionalna, której organizatorami był Powiatowy Urząd Pracy i Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr. Powiat Hajnowski reprezentowała Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, doradca zawodowy Lucyna Wojciuk.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego dyskusyjnego siedzą na krzesłach

Konferencja poświęcona była edukacji, kształceniu zawodowemu, rynkowi pracy oraz współpracy międzyinstytucjonalnej na polu poradnictwa zawodowego i kształcenia.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele samorządów, szkół i instytucji edukacyjnych, urzędów pracy, pomocy społecznej, organizacji pożytku publicznego oraz pracodawcy z powiatów bielskiego, siemiatyckiego i hajnowskiego. Dodatkowym jej atutem były warsztaty metodyczne dla doradców zawodowych prowadzone przez doświadczonych trenerów.

Konferencja odbyła się w ramach realizacji projektu „Podlaski Kompas Pracy” – powiat rozwija sieć doradztwa zawodowego!

Powiat Hajnowski rozwija doradztwo zawodowe na poziomie instytucjonalnym -  w ramach Powiatowego Urzędu Pracy oraz poprzez realizację projektów. Samorząd Powiatu od 2021 r. zaangażowany jest w realizację projektu „Podlaski Kompas Pracy”. To wieloaspektowe przedsięwzięcie, którego zasadniczym celem jest wzmocnienie szkolnictwa zawodowego oraz jego promocja. Działania projektu skoncentrowały się na powołaniu i działalności Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego, w skład której wszedł także Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Hajnówce (ta ostatnia w roli konsultanta lokalnego, współpracującego ze szkołą). W ciągu dwóch lat realizacji projektu zrealizowano działania skierowane do uczniów i nauczycieli szkół branżowych. Nasi uczniowie z sukcesami brali udział w konkursach promujących szkolnictwo zawodowe, współorganizowali  targi edukacyjne w subregionie bielskim (jedno z takich wydarzeń odbyło się w Powiecie Hajnowskim) oraz mogą korzystać z doradztwa zawodowego w szkole. W 33 placówkach oświatowych, włączonych do projektu (w tym w naszym ZSZ) w ramach Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego utworzono i doposażono 33 Punkty Informacji i Kariery. Tym samym uczniowie hajnowskiego technikum już na etapie nauki korzystają z merytorycznego wsparcia doradcy zawodowego, który wspiera ich w podjęciu decyzji o zawodowej przyszłości oraz poznaje z umiejętnościami planowania własnej edukacji i metodami uczenia się.

Projekt jest realizowany przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz w ramach porozumienia z Marszałkiem Województwa Podlaskiego i Podlaskim Kuratorem Oświaty. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Hajnówce Lucyna Wojciuk jest konsultantem powiatowym w projekcie.

Choć realizacja przedsięwzięci kończy się w październiku 2023 r., wypracowane efekty w postaci sieci współpracy i zainicjowanych działań będą kontynuowane.

Katarzyna Miszczuk

{"register":{"columns":[]}}