W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Działalność Poradni w 2022 r.

I. Realizowane projekty:

 • Podlaski Kompas Pracy

W 2022 r. w poradni kontynuowano działania w ramach projektu Podlaski Kompas Pracy, którego głównym realizatorem jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Hajnówce (Lucyna Wojciuk) jest konsultantem powiatowym w projekcie.

 1. W ramach prac Podlaskiego Kompasu Pracy zorganizowano i zrealizowano 4 Seminaria Powiatowe (11 kwietnia, 31 maja, 25 października, 14 grudnia 2022r.) – odpowiedzialny konsultant powiatowy – Lucyna Wojciuk. W seminariach uczestniczyli dyrektorzy szkół, doradcy zawodowi, nauczyciele ze szkół Powiatu Hajnowskiego. Podczas spotkań zostały przedstawione cele projektu, korzyści szkół z udziału w projekcie, możliwa ścieżka wsparcia szkół oraz omówiono działania w zakresie rozwoju doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach Powiatowej Sieci Doradztwa Zawodowego (PSDZ) - wzmocnienie kompetencji doradców oraz rozwoju kompetencji kluczowych uczniów. Został przedstawiony portal podlaski system informacji  www.kompaspracy.edu.pl.  
 2. W dniu 7 kwietnia 2022r. odbyły się Targi Edukacyjne subregionu bielskiego. Na 15 stanowiskach swoje oferty przedstawiły szkoły branżowe, technika, pracodawcy, instytucje rynku pracy i edukacyjne.
 3. W ramach projektu zorganizowano Dzień Umiejętności Zawodowych - 1.12.2022 r. Szkoły zawodowe z powiatu hajnowskiego i pracodawcy prezentowali uczniom szkół podstawowych (klasy VIII) konkretne umiejętności zawodowe, które są niezbędne na rynku pracy.
 4. Tworzenie bazy pracodawców w poszczególnych subregionach na podstawie ankiet prowadzonych przez konsultantów powiatowych wśród pracodawców.
 • Projekt grantowy „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji  na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr POWR.02.10.00-00-0011/20 z dnia 10 lutego 2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji. Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • W ramach porozumienia o współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Białymstoku jako poradnią koordynującą w ramach Projektu Grantowego pracownicy pedagogiczni naszej poradni wzięli udział w szkoleniach dotyczących oceny funkcjonalnej oraz wykorzystania do diagnozy narzędzi OKC i KAPP (8 nauczycieli).
 • W ramach działań pracownicy poradni mogą korzystać z konsultacji eksperckich, sieci wsparcia, narzędzi diagnostycznych OKC i KAPP oraz materiałów postdiagnostycznych.

Porozumienie zostało zawarte na okres od 10.11.2022 r. do 31.08.2023 r.

II. W 2022r. w Poradni prowadzono działania diagnostyczne, terapeutyczne, konsultacyjne oraz wspierające szkoły, przedszkola i placówki oświatowe znajdujące się w rejonie działania Poradni – znajdujące się na terenie Powiatu Hajnowskiego.

Diagnozy:

 • Pedagogiczne – 333
 • Psychologiczne 334
 • Logopedyczne – 281
 • Zawodoznawcze – 25
 • Lekarskie – 88

Terapie;

 • Pedagogiczne – 17
 • Logopedyczne – 99
 • Psychoterapie – 7
 • O charakterze terapeutycznym – 38
 • Terapie rodzin - 4
 • Badania programami:
 1. „Mówię” – 111
 2. „Widzę” – 33
 3. ”Słyszę” – 28

Wydano w 2022 roku:

 1. Opinie - 246
 2. Orzeczenia – 84
 • Konsultacje – 507
 • Wsparciem objęto:
 1. Szkoły ponadpodstawowe – 5
 2. Szkoły podstawowe – 13
 3. Przedszkola/oddziały przedszkolne – 15
 4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 1
{"register":{"columns":[]}}