W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wychowankowie

Osoba pełnoletnia opuszczająca rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną jest objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem.

Wychowankom udziela się pomocy:

a) na kontynuowanie nauki,
b) na usamodzielnienie,
c) na zagospodarowanie,
d) w uzyskaniu zatrudnienia,
e) w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych,
f) prawnej i psychologicznej.


Pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie przysługuje osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres:

a) co najmniej 3 lat - w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą spokrewnioną,

b) przez okres co najmniej 1 roku - w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą niezawodową, zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną.


Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki - przyznawana jest na czas nauki, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia.


Pomoc pieniężna na usamodzielnienie przyznawana jest po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia.


Pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana jednorazowo, w szczególności na materiały potrzebne do przeprowadzenia remontu, wyposażenia mieszkania, pomoce naukowe, sprzęt rehabilitacyjny lub mogący służyć do podjęcia zatrudnienia, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia.

 

 

 

{"register":{"columns":[]}}