W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztat jest placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty.

Celem warsztatu jest:

  • aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Realizacji powyższych celów służy stosowanie technik terapii zajęciowej zmierzających do  usamodzielnienia uczestników, poprzez wyposażenie ich w umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijania psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Uczestnikami warsztatów mogą być osoby posiadające prawnie potwierdzony status niepełnosprawności, niezdolne do podjęcia pracy. Osoby niepełnosprawne, przyjmowane do warsztatu po 1 stycznia 1998 r., muszą posiadać w swoim orzeczeniu wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

Zasady funkcjonowania warsztatu

Terapię prowadzoną w warsztacie realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika, który zawiera informacje dotyczące osoby niepełnosprawnej,  planowanych działań wobec uczestnika i spodziewanych efektów tych działań.
 
Na terenie Powiatu Proszowickiego przy Domu Pomocy Społecznej im.A.Chmielowskiego w Łyszkowicach funkcjonują Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 25 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Proszowickiego.

Zajęcia odbywają się w 5 pracowniach:

  • muzycznej,
  • gospodarstwa domowego,
  • plastycznej,  
  • dekoracyjno – hafciarskiej,
  • informatycznej.

Warsztaty Terapii Zajęciowej
Łyszkowice 64,
32-104 Koniusza,
tel/fax 12/386 90 04; 386 95 25

 

{"register":{"columns":[]}}