W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej

Plakat z informacją o działalności Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej

PCPR w Proszowicach zaprasza do zapoznania się z informacją o działalności Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej.

 

Ośrodek pełni funkcje i realizuje zadania:

  1. Ośrodka Interwencji Kryzysowej (dla mieszkańców Tarnowa),
  2. specjalistycznego ośrodka wsparcia osób doznających przemocy domowej (bez względu na miejsce zamieszkania),
  3. opracowuje i prowadzi programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc (bez względu na miejsce zamieszkania)

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej:

świadczy całodobową pomoc specjalistyczną (psycholog, terapeuta, pedagog, pracownik socjalny) osobom w kryzysie psychologicznym (z powodu np. rozstania, żałoby, konfliktów w związku, myśli, tendencji samobójczych, trudności życiowych, trudności wychowawczych).

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest schronienie – do 3 miesięcy. Klienci przyjmowani są bezpłatnie, bez skierowania, bez względu na osiągany dochód.

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej:

świadczy całodobową pomoc specjalistyczną (psycholog, terapeuta, pedagog, pracownik socjalny) osobom doznającym przemocy domowej. W sytuacji zagrożenia – zapewnia schronienie.

pomoc ambulatoryjna – kontakt z Ośrodkiem: telefoniczny, e-mailowy, Skype, osobisty (w okresie pandemii – po telefonicznym uzgodnieniu);

schronienie całodobowe – po zgłoszeniu się osoby potrzebującej wsparcia/uzgodnieniu z działającym (przy właściwym miejscowo ośrodku pomocy społecznej), Zespołem Interdyscyplinarnym lub w wyniku interwencji Policji.

Na pobyt całodobowy przyjmowane są osoby doświadczające przemocy, nie posiadające możliwości skorzystania z zasobów rodzinnych i środowiskowych, bez przeciwwskazań medycznych, zdolne do samoobsługi. Długość pobytu w sowodpd uzależniona jest od indywidualnej sytuacji życiowej Klienta i może trwać do 3 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach pobyt może być przedłużony.

Klienci Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej (również ambulatoryjni) przyjmowani są bez skierowania, bezpłatnie, bez rejonizacji, bez względu na uzyskiwany dochód.

 

Program korekcyjno – edukacyjny

Zajęcia grupowe, skierowane do osób stosujących przemoc domową, prowadzone bezpłatnie, bez skierowania, bez rejonizacji, bez względu na uzyskiwany dochód, poza siedziba Ośrodka.

Cykl spotkań rozpoczyna się po zebraniu odpowiednio liczebnej grupy i trwa 60 godzin dydaktycznych.

Informacje o naborze, terminie pierwszego spotkania umieszczane są na stronie www Ośrodka. Osoby zainteresowane, które wcześniej zgłoszą wolę uczestniczenia w zajęciach informowane są telefonicznie.

Materiały

Strona internetowa Tarnowskiego OIK i SOWODPD

Zdjęcia (3)

{"register":{"columns":[]}}