W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji

O dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego dla instytucji mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:

- posiadające działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku

-udokumentowanie posiadania środków wlanych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80 % kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia/ w szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta Powiatu Proszowickiego może obniżyć dofinansowanie do 50%kosztów sprzętu.

Dofinansowanie następuje w roku następnym po roku złożenia wniosku w związku z tym wniosek może wymagać uzupełnienia zdezaktualizowanych dokumentów

Wymagane dokumenty:

- wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

-udokumentowane informacje o innych źródłach finansowania zadania, w tym o posiadaniu udziału własnego

-co najmniej 2 oferty cenowe, faktury pro-forma lub inny dokument potwierdzający podany przez Wnioskodawcę kosz realizacji zadania.

{"register":{"columns":[]}}