W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Podstawą do uzyskania refundowanego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego jest zlecenie wystawione przez lekarza − ważne przez 90 dni z wyjątkiem przedmiotów na comiesięczne zaopatrzenie. Każde zlecenie musi być zatwierdzone w Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.
Wysokość dofinansowania uwarunkowana jest od limitu cenowego i udziału procentowego przewidzianego dla danego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego przez NFZ.


Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię orzeczenia o niepełnosprawności -oryginał dokumentu do wglądu,
  • fakturę z wyszczególnioną kwotą udziału własnego wnioskodawcy oraz kwotą opłaconą przez NFZ oraz całkowitą ceną przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego
  • zlecenie na zapotrzebowanie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi

Materiały

wniosek ortopedia
wniosek​_ortopedia.pdf 0.24MB
załączniki do wniosku ortopedia
Załączniki​_do​_wniosku​_ortopedia.pdf 0.08MB
klauzula informacyjna
KLAUZULA​_INFORMACYJNA.pdf 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}