W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Program korekcyjno - edukacyjny

Dla osób stosujących zachowania przemocowe

Edycja 2024

 

Program skierowany jest do osób podejrzanych o stosowanie/ stosujących zachowania przemocowe, w szczególności:

  • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy domowej,
  • osób, które w związku ze stosowaniem przemocy domowej zostały zobowiązane do uczestnictwa w programie (m. in.: przez Sąd, kuratora, Ośrodek Pomocy Społecznej, dzielnicowego, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
  • osób będących sprawcami przemocy domowej, które uczestniczyły w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, a program jest traktowany jako uzupełnienie tej terapii,
  • innych osób, których uczestnictwo wynika z ich osobistej decyzji,

 

Działania korekcyjne mają na celu zdobycie nowych umiejętności stosowania innych zachowań niż te o charakterze przemocy oraz naukę konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

Działania edukacyjne pozwalają na zdobycie wiedzy o zjawisku przemocy, poprawnym zdefiniowaniu jej, poznaniu rodzajów itp., realizowane są także poprzez omawianie indywidualnych przypadków, pracę nad empatią, korygowanie stereotypów, ćwiczenie właściwych zachowań i postaw.

 

Program obejmuje spotkania grupowe oraz indywidualne (diagnostyczne).

Czas prowadzenia programu: ok 60 h (dydaktycznych) - ok. 4 miesiące

Częstotliwość spotkań: raz w tygodniu

Miejsce realizacji programu: siedziba PCPR w Proszowicach, ul. 3 Maja 72, Proszowice

 

Osoby, które wykazują chęć współpracy oraz przyznają się do stosowania zachowań przemocowych, podpisują kontrakt w sprawie uczestnictwa w programie oraz zobowiązują się do regularnego i aktywnego udziału w spotkaniach.

 

Zakończenie programu:

  • otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu programu: warunek to 75% frekwencja oraz pozytywna opinia prowadzącego program,
  • otrzymanie zaświadczenia o udziale w programie: warunek to 50% frekwencja.

 

Osoby zainteresowane udziałem w programie zachęcamy do kontaktu osobistego z pracownikiem PCPR w Proszowicach, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice lub telefonicznego tel. 12 386 29 60, 517 847 661.

{"register":{"columns":[]}}