W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Pomoc Ukrainie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdził specjalny program  „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Celem programu jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach informuje, że aktualnie prowadzony jest nabór wniosków, w ramach którego Obywatele Ukrainy w Module I mogą otrzymać pomoc w sfinansowaniu wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydanych na zlecenie.

Pomoc finansowa udzielana jest ze środków PFRON i dotyczy sfinansowania wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

O pomoc finansową na zakup lub naprawę wyrobów medycznych wydanych na zlecenie mogą ubiegać się obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością :

-których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

-posiadający dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego sytemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku – jeżeli przedstawią oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o posiadaniu w/w dokumentu.

Uwaga:

Dofinansowaniem może być objęty wyłącznie zakup/naprawa wyrobów medycznych wydanych na zlecenie, w przypadku których wymagany jest udział własny. Podstawę dofinansowania stanowią faktury objęte częściową refundacją Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z kopią zrealizowanego zlecenia na wyroby medyczne.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad dofinansowania:

-dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Materiały

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne-wsparcie-dla-uchodzcow-z-ukrainy/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=30429fb3d46cb1d68876217dfe98c381
{"register":{"columns":[]}}