W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Międzypowiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

dzieci bawiące się na dwóch dmuchanych zjeżdżalniach

W dniu 10 czerwca 2023r. na terenie Remizy OSP w Ostrowie odbył się piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. W spotkaniu udział wzięły rodziny zastępcze i ich wychowankowie z terenu Powiatu Proszowickiego oraz Powiatu Dąbrowskiego.

Organizacja powyższego wydarzenia jest wspólną inicjatywą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, która zrodziła się w minionym roku. Wówczas gospodarzem obchodów był Powiat Dąbrowski, natomiast w bieżącym roku tę funkcję przejął Powiat Proszowicki.

Patronat nad piknikiem objęli Starosta Powiatu Proszowickiego Krystian Hytroś oraz Starosta Powiatu Dąbrowskiego Lesław Wieczorek. O tym jak ważną rolę pełnią rodziny zastępcze w systemie wsparcia rodziny, świadczyła obecność gości wśród których byli Józefa Szczurek-Żelazko – Poseł na Sejm RP, Norbert Kaczmarczyk – Poseł na Sejm RP, Krystian Hytroś - Starosta Powiatu Proszowickiego, Krzysztof Bryk - Wicestarosta Dąbrowski, Barbara Gacek - Przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego, Wiesław Antos - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Proszowickiego, Agnieszka Anioł-Głuszek – Dyrektor PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Marzena Leja-Kwiecień – Dyrektor PCPR w Proszowicach.

Łącznie w pikniku uczestniczyło ponad 150 osób, w tym ponad 100 osób, to rodzice zastępczy ze swoimi pociechami. Po wystąpieniach zaproszonych gości w ciepły, rodzinny nastrój wprowadził wszystkich zebranych Pan Jacek Fidala- lokalny poeta, który odczytał napisany przez siebie wiersz pt ,,Rodzina’’, dedykując go wszystkim rodzicom zastępczym.

Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań za pomoc niesioną każdego dnia przez rodziców zastępczych dla dzieci przebywających pod ich opieką.

Dopisała pogoda oraz świetne humory uczestników. Rodzice zastępczy mieli okazję spotkać się w swoim gronie, wymienić własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Nie brakowało poczęstunku i słodkości, piknik obfitował również w liczne atrakcje: dmuchana zjeżdżalnia, malowanie twarzy oraz zaplatanie warkoczy Uroczystość uświetnili swoją wspaniałym występem dzieci z Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Ostrowie, natomiast pokaz musztry zaprezentowała klas mundurowa Zespołu Szkół im. B. Głowackiego w Proszowicach.

Wielu wzruszeń dostarczył również występ młodej utalentowanej Eli Adamczyk, która zaśpiewała Utwór Anny Jantar ,,Radość najpiękniejszych lat’’.

Piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego to doskonała okazja do promocji rodzicielstwa zastępczego, jako najlepszej formy pieczy zastępczej dla dzieci, których rodziny biologiczne nie są w stanie zapewnić prawidłowych warunków do rozwoju i wychowania. W Powiecie Proszowickim obecnie funkcjonuje 25 rodzin zastępczych, w tym 15 rodzin spokrewnionych, 7 rodzin niezawodowych i 3 rodziny zawodowe.

Z uwagi, iż coraz więcej dzieci potrzebuje pomocy w postaci pieczy zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzinnej pieczy zastępczej. Wszystkie osoby o otwartym sercu dla których nie jest obojętny los najmłodszych zapraszamy do kontaktu z PCPR ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice tel. 517 847 661, 12 386-29-60.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację tej pięknej uroczystości.

Podziękowania składamy za wszelką okazana pomoc, wniesioną pracę, oraz za przekazane upominki i słodkości:

- Panu Norbertowi Kaczmarczykowi - posłowi na Sejm RP

- Panu Krystianowi Hytroś – Staroście Powiatu Proszowickiego

- Powiatowi Dąbrowskiemu oraz Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej

-Pani Annie Drożdż – Księgarnia ,,Śnieżka’’ w Proszowicach

- Pani Urszuli Śliwie- Delikatesy ,,Paleo w Opatkowicach

- Zespołowi Szkół Im. B. Głowackiego w Proszowicach

- Szkole Podstawowej im. Lotników Alianckich w Ostrowie

- Komendzie Powiatowa Policji w Proszowicach

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie

- Panu Andrzejowi Olender

- KGW w Ostrowie

- Panu Jackowi Fidali

- Eli Adamczyk

Poniżej prezentujemy wiersz, jaki rodzinom zastępczym zadedykował jego autora Pan Jacek Fidala.

,,RODZINA,,
Rodzina to słowo wielkie i głębokie, wartością ogromne spojrzeniem szerokie,
to okrąg miłości, kt
óry dba o dzieci, gdzie miłość i słońce w nocy nawet świeci.

Większość pragnie rodzinę swą założyć, dostatnie życie w zgodzie, szczęściu stworzyć.

I ręce urabia i garbu dostaje bo przecież to wszystko swym dzieciom zostaje.

Lecz życie jak róże piękne lecz z kolcami, wiele trosk, radości, które wciąż są z nami.

Nie jest kolorowe lecz w szarość też wpada i wiele też rodzin w tym trudzie odpada.

Czas, w którym żyjemy wiele pokus niesie, wiele uzależnień i wiele wyrzeczeń,
chociaż się staramy i walczymy z nimi to niestety często mn
óstwo naszej winy.


Wiele Polskich rodzin szybko się rozpada, powodów jest mnóstwo wiele o tym gadać,
lecz szkoda tych dzieci, kt
óre się zrodziły one na ten świat nam się nie prosiły.


I tak nam zostają same bez miłości bez tej od rodziców w żalu i swej złości,
z pytaniem dlaczego ich to napotkało, że gdzieś w domu dziecka życie się spędzało.


A wielka nadzieja w zastępczych rodzinach, tam u wielu dzieci radosna jest mina,
Ci ludzie oddają serce dla tych dzieci, gdzie smutek, samotność w trosce ich uleci. 


I szkoda tu czasu przyczyny wymieniać lecz dążyć do tego by życie ich zmieniać,

ogrom tych rodzin wielką miłość daje, która z serca płynie i w dzieciach zostaje.

PCPR w Proszowicach

Materiały

Międzypowiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego- film

Zdjęcia (7)

{"register":{"columns":[]}}