W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Likwidacja barier

Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

W każdym roku Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych opiniuje a Zarząd Powiatu przyjmuje szczegółowe zasady przyznawania dofinansowania do likwidacji barier, uwarunkowane wysokością przyznanych przez PFRON środków finansowych.
Ze środków Funduszu może być dofinansowana likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Realizacja powyższych zadań ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Bariery architektoniczne − to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę poruszania się i codziennego funkcjonowania osobom niepełnosprawnym.
Bariery techniczne − to bariery wynikające z niepełnosprawności, które utrudniają lub uniemożliwiają osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie
Bariery w komunikowaniu się − to ograniczenia wynikające z niepełnosprawności, uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i / lub przekazywanie informacji.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych przysługuje osobom niepełnosprawnym, które  w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.
Wnioskowane prace związane z likwidacją barier architektonicznych, a także wnioskowane urządzenia z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych, mogą być dofinansowane w wysokości do 95% ich wartości nie więcej jednak niż do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Dofinansowaniu nie podlegają urządzenia, materiały lub prace, które zostały zakupione lub wykonane przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

 

Do wniosku o likwidację barier architektonicznych należy dołączyć:

 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności -oryginał dokumentu do wglądu,
 • udokumentowaną podstawę prawną zamieszkania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier (własność, umowa najmu),
 • oświadczenie osoby niepełnosprawnej o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie zawodowego w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
 • kosztorys lub wycenę materiałów oraz robocizny

Do wniosku o likwidację barier technicznych należy dołączyć:

 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności -oryginał dokumentu do wglądu,
 • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
 • 2 oferty cenowe 

Do wniosku o likwidację barier w komunikowaniu się należy dołączyć:

 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności -oryginał dokumentu do wglądu,
 • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
 • 2 oferty cenowe

Materiały

wniosek bariery architektoniczne
wniosek​_architektoniczne.pdf 0.25MB
załączniki do wniosku architektoniczne
Załączniki​_​_do​_wniosku​_architektoniczne.pdf 0.04MB
zaświadczenie lekarskie do wniosku architektoniczne
zaświadczenie​_lekarskie​_architektoniczne.pdf 0.12MB
klauzula informacyjna
KLAUZULA​_INFORMACYJNA.pdf 0.03MB
zgoda właściciela
zgoda​_właściciela.pdf 0.04MB
wniosek komunikowanie
wniosek​_komunikowanie.pdf 0.24MB
załączniki do wniosku komunikowanie
Załączniki​_do​_wniosku​_komunikowanie.pdf 0.06MB
zaświadczenie lekarskie do wniosku komunikowanie
zaświadczenie​_lekarskie​_komunikowanie.pdf 0.08MB
klauzula informacyjna
KLAUZULA​_INFORMACYJNA.pdf 0.03MB
wniosek techniczne
wniosek​_techniczne.pdf 0.24MB
załączniki do wniosku techniczne
Załączniki​_do​_wniosku​_techniczne.pdf 0.08MB
zaświadczenie lekarskie do wniosku techniczne
zaświadczenie​_lekarskie​_techniczne.pdf 0.08MB
klauzula informacyjna
KLAUZULA​_INFORMACYJNA.pdf 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}