W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Proszowicach

Wstęp deklaracji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl/pcprwproszowicach 

Dane teleadresowe jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach

ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice

tel. 12 386 29 60; 517 847 661

fax 12 386 22 24

e-mail : pcpr@pcpr.proszowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-26
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-22

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń
Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-02-26

Ocenę dostępności dokonano za pomocą: https://wave.webaim.org/

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji:  2023-03-22 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Marzena Leja - Kwiecień 
e-mail: pcpr@pcpr.proszowice.pl 
Telefon: 12 386 29 60;  517 847 661

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym znajduje się siedziba PCPR w Proszowicach spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku można wejść:

- od ul. 3 Maja po schodach,

- od ul. Reja(dziedziniec, od strony parkingu) po schodach oraz wejściem wyposażonym  w dźwig osobowy .

Pomieszczenia PCPR znajdują się na paterze budynku. Parter nie posiada barier architektonicznych i jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Toaleta przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo, wyposażona w niezbędne uchwyty.

W dziedzińcu przy budynku znajdują się 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku znajduje się przenośna pętla indukcyjna poprawiająca obsługę osób z niedosłuchem wyposażonych w aparaty słuchowe lub implanty ślimakowe, oznaczenia w alfabecie Braille'a, oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób słabo widzących.
W budynku nie ma informacji głosowych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 

 

{"register":{"columns":[]}}