W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Program wsparcia dla osób doznających przemocy – grupa wsparcia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie dostrzegając potrzeby osób uwikłanych w przemoc domową, po raz kolejny wychodzi z inicjatywą w formie prowadzenia grupy wsparcia skierowanej do osób doznających przemocy, celem wsparcia ich w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych. Wobec powyższego informujemy, że od 15.02.2023 do 31.12.2023  na terenie Punktu Interwencji Kryzysowej  przy ul. Oporowskiej 27 w Kutnie będzie prowadzona grupa wsparcia dla osób doznających przemocy.

Osoby biorące udział w zajęciach grupowych będą miały możliwość wymiany własnych doświadczeń, a także ich odreagowania i otrzymania emocjonalnego wsparcia.

Ważnym punktem w działaniach grupy będzie:

  • przezwyciężanie poczucia wstydu, poczucia winy oraz budowanie siły, nadziei i poczucia wartości;

  • pomoc psychologiczna, walka z poczuciem osamotnienia z własnymi problemami;

  • dostarczanie motywacji i energii do działań mających na celu rozwiązanie problemu;

  • szukanie wspólnymi siłami rozwiązań trudnych sytuacji;

  • zaspokajanie potrzeby akceptacji i zrozumienia ze strony innych;

  • motywowanie do podejmowania działań, których oczekiwanym rezultatem będzie przerwanie występowania przemocy w rodzinie;

  • zdobywanie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy w rodzinie;

  • informowanie o różnych formach świadczonej pomocy w tym interwencji Policji w sytuacji konieczności powstrzymania przemocy ze strony sprawcy;

  • podjęcie działań pozwalających na branie odpowiedzialności za siebie i uwalnianie od przekonania o odpowiedzialności za partnera.

Spotkania będą miały charakter edukacyjny i dostosowane będą do oczekiwań uczestników.

Przewidywana liczebność grupy to 10 – 12 osób. Zajęcia będą odbywały się dwa  razy w miesiącu, w godzinach 16:00 – 17:30. Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 15.02.2022 (środa) w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Punkt Interwencji Kryzysowej przy ul. Oporowska 27 w Kutnie, na które serdecznie zapraszamy.

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać osobiście w Punkcie Interwencji Kryzysowej przy ul. Oporowskiej 27 w Kutnie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub pod numerem telefonu 608 581 544.

Udział w zajęciach jest dobrowolny i bezpłatny.

{"register":{"columns":[]}}