W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie –  Punkt Interwencji Kryzysowej w Kutnie co najmniej dwa razy w okresie obowiązywania Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2027 będzie realizowało program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową.
Podstawę prawną do opracowania i realizacji programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie stanowi art. 6 ust. 4 pkt.2  Dz.U.2021.1249 z 2023 roku poz. 289, 535) t.j. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Podstawowym celem działań programowych jest powstrzymanie osób stosujących przemoc domową i zaprzestanie przemocy domowej, a także kształtowanie postaw szacunku wobec bliskich.

Celami szczegółowymi programu są:

 • Uświadomienie osobie stosującej przemoc czym jest przemoc,
 • Rozwijanie umiejętności samokontroli i  współżycia w rodzinie,
 • Rozpoznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie  świadomości własnych zachowań przemocowych  wobec bliskich,
 • Nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów i sporów w rodzinie bez używania agresji, przemocy,
 • Rozpoznawanie przez osobę stosująca przemoc   sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe,
 • Nabycie umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć,
 • Zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy domowej,
 • Kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy domowej,
 • Podniesienie świadomości na temat zagrożeń wynikających z używania środków  psychoaktywnych, spożywania alkoholu,
 • Poprawa komunikacji interpersonalnej w rodzinie,
 • Uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

 Zakładane rezultaty

Działania diagnostyczne, edukacyjne i warsztatowe mają przyczynić się do:

 • uświadomienia sprawcy czym jest przemoc,
 • uzyskania przez niego świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich,
 • nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów i sporów w rodzinie bez używania agresji,
 • nabycie umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć,
 • nabycie umiejętności partnerskiego współdziałania w rodzinie oraz korzystania z pomocy innych.
{"register":{"columns":[]}}