W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Piecza zastępcza

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku-Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy
Ustawa z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych

 

DZIAŁ RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Marta Kowalska (specjalista pracy socjalnej) –  osoba nadzorująca dział pieczy zastępczej, zajmuje się organizacją pracy Działu, zawodowymi i niezawodowymi rodzinami zastępczymi oraz rekrutacją na szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze.

tel. 24 361 68 16, pokój nr 11

Anita Ozimińska (starszy specjalista pracy z rodziną) – zajmuje się zawodowymi, niezawodowymi i spokrewnionymi rodzinami zastępczymi
Tel. 24 352 04 18, pokój nr 15

Joanna Seweryn (starszy specjalista pracy socjalnej) – zajmuje się placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, procesem usamodzielnienia wychowanków, odpłatnością rodziców biologicznych za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej
tel. 24 352 04 11, pokój nr 9

Magdalena Wierzchowska – psycholog

tel. 24 352 04 17, pokój 1

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej:

Edyta Smolewska (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) – zajmuje się niezawodowymi, zawodowymi i spokrewnionymi rodzinami zastępczymi.
tel. 24 352 04 19 pokój nr 14

Monika Arkuszewska (starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) – zajmuje się niezawodowymi, zawodowymi i spokrewnionymi rodzinami zastępczymi.
tel. 24 352 04 19 pokój nr 14

Monika Zielińska (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) – zajmuje się niezawodowymi, zawodowymi i spokrewnionymi rodzinami zastępczymi.
tel. 24 352 04 19 pokój nr 15

Anna Pietrkiewicz (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) – zajmuje się niezawodowymi, zawodowymi i spokrewnionymi rodzinami zastępczymi.
tel. 24 352 04 19 pokój nr 14

 

INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA

– Joanna Seweryn – starszy specjalista pracy socjalnej

tel. 24 352 04 11, pokój nr 9

kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych i proces usamodzielnienia

 

DZIAŁ POMOCY RODZINIE I ŚWIADCZEŃ

– Beata Florczak – inspektor, tel. 24 352 04 10, pokój nr 7

– Anna Czupryniak – specjalista, tel. 24 352 04 16, pokój nr 12

– Joanna Seweryn – starszy specjalista pracy socjalnej tel. 24 352 04 11, pokój nr 9

– Kamila Szerszeń – samodzielny referent tel. 24 352 04 10, pokój nr 9

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie:

– prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń dla rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków z pieczy zastępczej oraz opuszczających inne formy opieki,

– postępowania administracyjnego dotyczącego odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,

– postępowania alimentacyjnego wobec rodziców biologicznych, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej,

– postępowania egzekucyjnego,

– sprawozdawczości.

{"register":{"columns":[]}}