W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Cele, zadania i formy wsparcia

Punkt Interwencji Kryzysowej w Kutnie funkcjonuje w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie. Swoją działalność prowadzi w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kutnie przy ul. Oporowskiej 27, w części wydzielonej na potrzeby w/w Punktu.

Punkt Interwencji Kryzysowej podejmuje kompleksowe działania mające na celu nieść pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w szeroko rozumianej sytuacji kryzysowej, a w szczególności przemocowej. Pełni funkcję pomocową ( psychologiczną, pedagogiczną, prawną , socjalną  itp.) w ostrym kryzysie, a także funkcję prewencyjną zapobiegającą przekształcaniu się ostrego kryzysu w stan chronicznej niewydolności psychofizycznej. Pomoc ta ma charakter nieodpłatny. Może obejmować każdego, niezależnie od statusu społecznego i dochodów. Nie wymaga również dodatkowych decyzji administracyjnych.

Tryb przyjmowania Klientów:

 • interwencyjnie
 • osobiście po wcześniejszym umówieniu terminu
 • porady udzielane telefonicznie

Punkt Interwencji Kryzysowej świadczy usługi w zakresie:

 • porad wczesnej interwencji
 • pomocy psychologicznej
 • doradztwa i poradnictwa
 • porad socjalno – bytowych
 • porad prawnych

Obszary problemów:

 • przemoc: psychiczna, fizyczna, seksualna, ekonomiczna, cyberprzemoc
 • konflikty rodzinne i małżeńskie: rozwód, separacja
 • kryzysy małżeńskie i partnerskie
 • problemy wychowawcze
 • zaburzenia psychiczne
 • zaburzenia zachowania, zachowania dewiacyjne
 • utrata zdrowia, choroby przewlekłe, choroby nowotworowe
 • stres
 • myśli rezygnacyjne, próby samobójcze
 • uzależnienie, współuzależnienie
 • samotność, osamotnienie
 • żałoba
 • bezrobocie, ubóstwo
 • wykluczenie społeczne
 • zaginięcia
 • sytuacje losowe, klęski żywiołowe
 • stany emocjonalne i psychiczne po przebytym COVID 19

Działalność pomocowa Punktu Interwencji Kryzysowej :

 1. Świadczona pomoc ma charakter wczesnej interwencji, diagnozy problemu, pomocy psychologicznej,
 2. Pomoc psychologiczna – wsparcie emocjonalne, psychoedukacja, poradnictwo związane z problemem, rozmowy wyciszające
 3. Pomoc pedagogiczna dla rodziców borykających się  z problemami wychowawczymi
 4. Pomoc socjalna i prawna – w zależności od potrzeb Klienta
{"register":{"columns":[]}}