W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Środowiskowy Dom Samopomocy

Gmina Miejska Rumia w ramach zadania związanego z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi otrzymała dotację celową na utworzenie nowego środowiskowego Domu Samopomocy. ŚDS mieści się w Rumi, w Centrum Pomocowym im. Św. Siostry Faustyny  i jest przeznaczony dla 20 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym, umiarkowanym i lekkim, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne oraz z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie gminy Miasta Rumia.

            Celem ŚDS jest stworzenie osobom zakwalifikowanym do korzystania z systemu oparcia społecznego poprzez zaspokajanie ich potrzeb bytowych, edukacyjnych. społecznych, które ukierunkowane są na podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Zakres i poziom świadczonych usług jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.

 

Informacje nt. powyższej formy wsparcia można uzyskać pod  numerem telefonu 58 671 05 56 w 816

 

 

SKIEROWANIE DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

ZŁÓŻ WNIOSEK O SKIEROWANIE DO MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI UL. SOBIESKIEGO 42 WRAZ Z DOKUMENTACJĄ:

- zaświadczenie od lekarza specjalisty (psychiatry, neurologa)

- zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie

- aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

 

PRACOWNIK SOCJALNY W TERMINIE 14 DNI ROBOCZYCH PRZEPROWADZI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA RODZINNY WYWIAD ŚRODOWISKOWY

PRZYGOTUJ DOKUMENTACJĘ:

- dowód osobisty do wglądu

- decyzję ZUS o przyznaniu renty/emerytury

- zaświadczenia z pracy w  kwocie netto

- inne dokumenty potwierdzające dochód rodziny np. decyzję o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego

               

W TERMINIE 30 DNI OD ZŁOŻENIA WNIOSKU WYDANA ZOSTANIE DECYZJA ADMINISTRACYJNA O SKIEROWANIU UCZESTNIKA DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY NA 3 MIESIĄCE.

W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do domu, decyzję wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny do dokonania przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji. Po dokonaniu oceny, oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego osobę kieruje się do domu na czas określony.

{"register":{"columns":[]}}