W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Misja Ośrodka

Sami musimy być zmianą, którą chcemy oglądać na świecie

- Mahatma Gandhi

 

Misją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi jest przeciwdziałanie marginalizacji, wykluczeniu społecznemu, a także wsparcie w poprawie jakości życia mieszkańców Gminy Miejskiej Rumia.

 

Celem głównym MOPS jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych oraz wzmacnianie ich własnych zasobów dążące do samodzielnego zaspokajania potrzeb życiowych.

 

Cele szczegółowe:

    1. niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które nie są zdolne samodzielnie przezwyciężyć trudności życiowych z powodu m.in. bezradności, niepełnosprawności, długotrwałej choroby,
    2. pobudzanie społecznej aktywności w celu samodzielnego zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
    3. zapewnienie profesjonalnej pomocy osobą dotkniętym przemocą w rodzinie,
    4. rozwijanie nowych form pomocy i samopomocy według zidentyfikowanych potrzeb.

 

 

{"register":{"columns":[]}}