W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

W roku 2023 na terenie Rumi w ramach Programu „Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne” został wybudowany budynek Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego. Ośrodek wsparcia jakim jest COM przeznaczony jest dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego wpisuje się w realizowane już
w gminie Rumi programy: „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2019” oraz „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019 jako uzupełnienie kompleksowej oferty wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Wszechstronnie wdrożony system będzie cechował się długofalowym oddziaływaniem na lokalną społeczność i będzie skutecznie wypełniać lukę
w systemie pomocy i wsparcia osób niepełnosprawnych.

Gmina Miejska Rumia utworzyła 8 miejsc na pobyt całodobowy oraz 15 miejsc dla osób, które skorzystają w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym z pobytu dziennego.

Informacje nt. powyższej formy wsparcia można uzyskać pod  numerem telefonu 58 671 05 56 w 816

 

 

   

Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Rumi

 z siedzibą przy

 ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego 4

 

Dla kogo?

Dla dorosłych mieszkańców Rumi ze umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 100 z późń. zm.)

 

 

Jakie oferuje wsparcie?

1) w formie pobytu dziennego - 15 miejsc pobytowych w godzinach 8-16 w dni robocze
oraz w soboty i jedną niedzielę w miesiącu.

2) w formie pobytu całodobowego - 8 miejsc pobytowych we wszystkie dni tygodnia,
w formie całodobowej.

 

Kto kwalifikuje?

Aby zakwalifikować się do pobytu w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi ul. Sobieskiego 42.
Po przeprowadzonym w miejscu zamieszkania uczestnika rodzinnym wywiadzie środowiskowym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi wydaje decyzję w sprawie skierowania i korzystania z usług Centrum.

 

 

Jak będzie wyglądał pobyt?  

W ramach pobytu dziennego będzie realizowane między innymi:

1) wsparcie w codziennym funkcjonowaniu, poprzez stworzenie sprzyjających warunków
do rozwoju, realizacji podstawowych potrzeb życiowych,

 2) posiłek w formie śniadania, w miarę możliwości dostosowany indywidualnych nawyków żywieniowych, alergii i stosowanych diet wskazanych podczas wywiadu wstępnego,

3) posiłek ciepły w formie obiadu złożonego z jednego, w miarę możliwości dostosowanych
indywidualnych nawyków żywieniowych, alergii i stosowanych diet wskazanych podczas wywiadu wstępnego,

4) usługi opiekuńcze w tym również pielęgnacyjne,

5) zajęcia o charakterze terapeutycznym prowadzone przez terapeutów zajęciowych. 

 

W ramach pobytu całodobowego w zakres usług wsparcia będą wchodzić między innymi:

1) wszystkie usługi wchodzące w zakres wsparcia dziennego, zawarte powyżej,

2) usługi bytowe w formie jednoosobowych i dwuosobowych lokali mieszkalnych dostępne całodobowo,

3) niezależnie od dni tygodnia, zapewniające intymność, poczucie bezpieczeństwa, spełniające warunki dostępności użytkowej, dostosowane do niepełnosprawności mieszkańca,

4) posiłek w formie kolacji, w miarę możliwości dostosowany do indywidualnych nawyków żywieniowych, alergii i stosowanych diet wskazanych podczas wywiadu wstępnego,

 5) wsparcie opiekuńcze w codziennych czynnościach, mające na celu zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu, poprawy samodzielnego funkcjonowania, wsparcie dostępne całodobowo, niezależnie od dni tygodnia, w tym między innymi pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pomoc w załatwianiu spraw osobistych, urzędowych,

6) zaspokojenie potrzeb religijnych i kulturalnych, umożliwienie kontaktów z rodziną i znajomymi itp.

____________________________________________________

UWAGA! Listę rezerwową prowadzi Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Rumi.
Numer kontaktowy informujący o dostępności miejsc : 058 6710556 wew. 816

{"register":{"columns":[]}}