W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. Bł. R. Chylińskiego w Konstantynowie Łódzkim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.konstantynow.naszops.pl

 

  • Data publikacji strony internetowej: 2019-06-06
  • Data ostatniej aktualizacji i przeglądu deklaracji: 2024-03-07

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Treści niedostępne

Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Krygier, sekretariat@mopskonstantynow.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 211-19-67. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Słowackiego 11.

  •     Sekretariat

Wejście do budynku przez drzwi o szerokości pozwalającej na wjazd wózkiem inwalidzkim, otwierane ręcznie. Pomieszczenia znajdują się na parterze. Wejście do budynku jest z poziomu terenu i nie wymaga użycia platformy czy pochylni.

Wzdłuż ulicy siedziby głównego budynku MOPS znajduje się parking, bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Przed budynkiem oraz w środku są dostępne oznaczenia kontrastowe przeszkód komunikacyjnych dla osób słabowidzących, najczęściej są to oznaczone szklane drzwi.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

  •     Dział Usług Społecznych i Socjalnych

Wejście do budynku przez drzwi o szerokości pozwalającej na wjazd wózkiem inwalidzkim, otwierane ręcznie. Pomieszczenia znajdują się na parterze. Wejście do budynku jest z poziomu terenu i nie wymaga użycia platformy czy pochylni.

Wzdłuż ulicy siedziby głównego budynku MOPS znajduje się parking, bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Przed budynkiem oraz w środku są dostępne oznaczenia kontrastowe przeszkód komunikacyjnych dla osób słabowidzących, najczęściej są to oznaczone szklane drzwi.

Budynek posiada toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

  •     Dział Finansowo – Księgowy

Wejście do budynku po pokonaniu 1 schodka zewnętrznego, brak podjazdu, platformy lub pochylni. Drzwi otwierane ręcznie. Pomieszczenia znajdują się na parterze.

Wzdłuż ulicy siedziby głównego budynku MOPS znajduje się parking, bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Przed budynkiem oraz w środku są dostępne oznaczenia kontrastowe przeszkód komunikacyjnych dla osób słabowidzących, najczęściej są to oznaczone szklane drzwi.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Dział Świadczeń Rodzinnych  i  Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, pl. T. Kościuszki 8.

Wejście do budynku po pokonaniu 2 schodków zewnętrznych, możliwość skorzystania z podjazdu znajdującego się po lewej stronie od wejścia. Drzwi otwierane ręcznie. Pomieszczenia znajdują się na parterze.

Przed budynkiem znajduje się parking z wydzielonym 1 miejscem dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Przed budynkiem oraz w środku są dostępne oznaczenia kontrastowe przeszkód komunikacyjnych dla osób słabowidzących, najczęściej są to oznaczone szklane drzwi.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Dział Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Sucharskiego 1

Wejście do budynku przez drzwi o szerokości pozwalającej na wjazd wózkiem inwalidzkim, otwierane ręcznie. Pomieszczenia znajdują się na parterze. Wejście do budynku jest z poziomu terenu i nie wymaga użycia platformy czy pochylni. Przed wejściem znajduje się dzwonek.

Przed budynkiem znajduje się parking bez wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Przed budynkiem oraz w środku są dostępne oznaczenia kontrastowe przeszkód komunikacyjnych dla osób słabowidzących, najczęściej są to oznaczone szklane drzwi.

Budynek posiada toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Materiały

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
raport-dostepnosci-1615969075(2).pdf 0.10MB
Procedura obsługi klientów ze specjalnymi potrzebami
Procedura​_obsługi​_klientów​_ze​_specjalnymi​_potrzebami.odt 0.01MB
Wniosek o zapewnienie dostępności
wniosek​_o​_zapewnienie​_dostępności.odt 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}