W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie Nr 35/2021 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie: Zasad wchodzenia do budynku szkolnego i sal egzaminacyjnych w czasie egzaminów maturalnych

Zarządzenie Nr 35/2021 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zasad wchodzenia do budynku szkolnego i sal egzaminacyjnych w czasie egzaminów maturalnych. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021, poz. 561) oraz zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS, MZ i MEN dla szkół, wydanymi na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), dotyczącymi przeprowadzania konsultacji w szkole. 

W czasie egzaminów maturalnych, wprowadzam w poszczególnych dniach następujące procedury przemieszczania się w czasie wchodzenia do budynku szkolnego i sal egzaminacyjnych. 

Uczniowie czekają na wpuszczenie do szkoły i sali w odległości 1,5 m od siebie zachowując ciszę, mają zakryte usta i nos maseczkę. Dezynfekują dłonie przed wejściem do szkoły. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których jest przeprowadzany egzamin maturalny, po zajęciu miejsc przez uczniów. 

Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której jest przeprowadzany egzamin maturalny. Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie testu) uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, wychodzi do toalety, kończy pracę z arkuszem maturalnym i wychodzi z sali. Zdający mogą, jeśli uznają to za właściwe, mieć zakryte usta i nos w czasie egzaminu, nawet przy zajęciu miejsca przy stoliku. 

6.05 2021 r. (CZWARTEK) - HISTORIA SZTUKI –poziom ROZSZERZONY 

Wejścia do szkoły: 
Zdający w sali nr 16 – uczniowie wchodzą do szkoły wejściem od strony parkingu - prawa strona -A14,F13,F32 – o godzinie 13.30 

7.05 2021 r. (PIĄTEK) - J.ANGIELSKI –poziom ROZSZERZONY 

Wejścia do szkoły: 
Zdający w sali nr 1(aula) – uczniowie wchodzą do szkoły wejściem od strony parkingu - prawa strona i kierują się w stronę auli 
-    B01,C02,C03,CO4,B02,B03,A03,C05,C06 o godzinie 8.00 
-    C07,C16,C08,B04,B05,A06,B07,B08,B09 o godzinie 8.10 
-    B10,B11,C10,C17A09,C18,C12,C13,B12 o godzinie 8.15 
-    A12,B13,B15,A16,C14,B16,C15,C21,B18 o godzinie 8.20 
-    A19,B19,A20,A21,A23,A24,A25,C22,C23, o godzinie 8.25 
-    B20,C24,B21,C25,A29,A30,A31,B22,A32, B23 o godzinie 8.30 
 
Zdający w salach nr 2,8, 16,17,18 uczniowie wchodzą wejściem głównym i kierują się w lewo od holu szkolnego i idą klatką schodową do sal 
-    piszący w sali 16 – C01,CO9,A08,C11,B14,A14,C19,C20,B17,C26,C30– o godzinie 8.00 
-    piszący w sali 17 – od D01 do D11, C28,C29 - o godzinie 8.10 
-    piszący w sali 18 – od D12 do D18, D20,D22,D23,D26 o godzinie 8.20 
-    piszący w sali 2 - D24 i sali 8 – A13 - o godzinie 8.30 
 
Zdający w salach 19,25,26,27 – uczniowie wchodzą do szkoły wejściem od strony parkingu - lewa strona i idą klatką schodową do sal 
 
-    piszący w sali 19 – F03, E17, F04,F07,F08, E15, E22,E23, E32, E29, F11,P02,P19 – o godzinie 8.00 
-    piszący w sali 25 – F10, F14,F15,F17, F02,F22,F24,F27, F28,P22,P24,P28,P29– o godzinie 8.10 
-    piszący w sali 26 – F16,F18,F19,F20,F21,F23,F25,F29,F30,F13,F31,F32- o godzinie 8.20 
-    piszący w sali 27 – E01, EO4, E18, E19, E06, E08, E09, E26, D19, E11, D27, P12 –o godzinie 8.25 
 

Pamiętajcie o przybyciu do szkoły zgodnie z harmonogramem, tak by móc spokojnie, przestrzegając wszystkich procedur, przystąpić do egzaminu bez zbędnego pośpiechu. Każdy uczeń ma używać przy podpisywaniu list własnych przyborów. Na maturze każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych na salę egzaminacyjną. 
Szkoła w tym roku nie zapewnia wody do picia. Można ze sobą przynieść mała butelkę wody. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Jacek Nawrocki 
Dyrektor I LO w Jaśle

 

{"register":{"columns":[]}}