W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

I okres

23.09.2021
Spotkanie rodziców z Dyrektorem i psycholog szkolną w auli: zapoznanie z programem wychowawczo-profilaktycznym, organizacja pracy szkoły, spotkanie z rodzicami maturzystów - Matura 2022, spotkania z wychowawcami (zapoznanie ze statutem, WSO, wybór rodziców do rad oddziałowych i do rady szkoły, zapoznanie z klasowym planem pracy wychowawczej, spotkanie wybranych przedstawicieli rad oddziałowych), wybór prezydium rady rodziców, wybór uzupełniający rady szkoły

18.11.2021
Wywiadówka śródroczna I - III – spotkania z wychowawcami

13.01.2022
Wywiadówka śródroczna I - III – spotkania z wychowawcami poinformowanie o zagrożeniach nieklasyfikowaniem oraz ocenami niedostatecznymi na I okres

28.01.2022
Spotkanie z rodzicami uczniów klas I – III. Poinformowanie o ustalonych ocenach śródrocznych

II okres

29.03.2022
Wywiadówka śródroczna klas I – III. Poinformowanie o zagrożeniach nieklasyfikowaniem oraz ocenami niedostatecznymi na koniec roku – klasy III po gimnazjum

21.04.2022
Wywiadówka klas III po gimnazjum – spotkanie rodziców z wychowawcami, poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych i ocenach z zachowania

24.05.2022
Wywiadówka śródroczna klas I, II, IIIp - poinformowanie o zagrożeniach nieklasyfikowaniem oraz ocenami niedostatecznymi na koniec roku

15.06.2022
Spotkanie z rodzicami - poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych i ocenach z zachowania dla klas I, II, IIIp

{"register":{"columns":[]}}