W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

OGŁOSZENIE O DODATKOWYM NABORZE DO PROGRAMU „ ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ" – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

Flaga i godło Polski

Usługa asystencji ma na celu zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności w miejscu zamieszkania oraz poprawy funkcjonowania w życiu społecznym osobie z niepełnosprawnością. Rolą  Asystenta jest wspieracie osoby z niepełnosprawnościami, a zakres wykonywanych czynności dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i oczekiwań odbiorców wsparcia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu zaprasza pełnoletnich mieszkańców Gminy Zabrodzie, legitymujących się znacznym  stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną ( bądź dokumentem równoważnym) chcących skorzystać z Programu do składania wniosków.

Przyznając usługę asystencji osobistej, GOPS w pierwszej kolejności uwzględni potrzeby:

  1. osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
  2. osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich;  
  3. sytuację osobistą osoby niepełnosprawnej.

Zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia karty zgłoszeniowej do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 do której należy dołączyć:

  1. Aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną ( bądź dokumentem równoważnym);
  2. Formularz - Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością „ – edycja 2024,
  3. Klauzulę informacyjną o  przetwarzaniu danych osobowych 

 

Wypełnione dokładnie druki, wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 45.

Karty zgłoszeniowe wraz z załącznikami przyjmowane będą w pokoju nr 5 Ośrodka od 15.05.2024r. do 24.05.2024r. ( 24.05.2024r. do godz. 13:00).

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 29/7571262.

WAŻNE! Złożenie wniosku o uczestnictwo w programie „Asystent osobisty osoby  z niepełnosprawnością” - edycja 2024 , nie jest równoznaczne z przyjęciem do Programu.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z Programem „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" – edycja 2024,  który określa zasady rekrutacji i uczestnictwa.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

  1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" – edycja 2024
  2. Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością „ – edycja 2024
  3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Link do programu: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1490,programy-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-o-zmianach-programu-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024-programu-asystent-osobisty-osoby-z-niepelno

Materiały

Karta zgłoszenia
Karta​_zgłoszenia​_uczestnika​_Zalacznik-nr-7-do-Programu-AOON-JST-karta-zgloszenia-1692172888.docx 0.03MB
INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
Uczestnik​_INFORMACJE​_DOTYCZĄCE​_PRZETWARZANIA​_DANYCH​_OSOBOWYCH​_AOO​_uczestnik​_GOPS​_Zabrodzie​_2024.pdf 0.19MB
Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej
Zakres​_czynności​_Zalacznik-nr-8-do-Programu-AOON-JST-karta-zakresu-czynnosci-1692172890.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}