W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 Ustawa o pomocy społecznej wymienia przemoc w rodzinie jako jedną z przesłanek do udzielania pomocy osobom lub rodzinom. Celem głównym realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i zapobieganie jej skutkom.
Pracownicy socjalni przy współpracy służb zajmujących się pomaganiem rodzinom uwikłanym w przemoc na terenie gminy – prowadzą działania w ramach procedury 
„Niebieska Karta” – przeprowadzają:Ustawa o pomocy społecznej wymienia przemoc w rodzinie jako jedną z przesłanek do udzielania pomocy osobom lub rodzinom. Celem głównym realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i zapobieganie jej skutkom.
Pracownicy socjalni przy współpracy służb zajmujących się pomaganiem rodzinom uwikłanym w przemoc na terenie gminy – prowadzą działania w ramach procedury „Niebieska Karta” – przeprowadzają: wywiady środowiskowe, sporządzają formularz „ Niebieska Karta – A” w sytuacji podejrzenia występowania przemocy w rodzinie, monitorują sytuacje rodziny w związku z występującą przemocą, przeprowadzają interwencje środowiskowe w sytuacjach przemocy w rodzinie, zaniedbań wobec dzieci oraz zaniedbań wobec osób starszych.
Dodatkowo prowadzą również: indywidualne konsultacje z osobami doznającymi przemocy oraz osobami stosującymi przemoc w rodzinie, udzielają pomocy w formie: edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie, udzielają wsparcia psychologicznego, informują i kierują do specjalistycznych placówek zajmujących się pomaganiem i przeciwdziałaniem przemocy. 

Sprawy dotyczące przemocyw rodzinie załatwisz w siedzibie GOPS, w godzinach pracy Ośrodka lub pod numerem telefonu: 33 811 77 11 wew. 21.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.05.2021 13:30 Magdalena Szafran
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Magdalena Szafran
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1.0 26.05.2021 13:30 Magdalena Szafran

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}