W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Raport o stanie Gminy Zabrodzie za 2020 rok

Raport o stanie Gminy Zabrodzie na 2020 rok

Zgodnie z wymogami ustaw ustrojowych organ wykonawczy gminy ma obowiązek przedstawienia radzie gminy rocznego raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego. Raport rozpatrywany będzie przez Radę Gminy Zabrodzie  podczas najbliższej sesji, która odbędzie się w dniu  17 czerwca 2021  roku o godz. 1400.

W związku z powyższym zapraszam mieszkańców Gminy do zapoznania się z jego treścią oraz zabrania głosu w  debacie nad raportem Gminy Zabrodzie. za 2020 r. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos powinien złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte  podpisami co najmniej 20 osób  najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja.

Materiały

Raport o stanie Gminy Zabrodzie