W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie zmiany statutu każdego z 22 sołectw

Rysunek trzech postaci z dymkiem nad nimi. Konsultacje społeczne

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZABRODZIE z dnia 27 lutego 2023 roku

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40), §10 uchwały Nr XLVII/334/2023 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r., poz. 1634) oraz Zarządzenia Nr 0050.14.2023 z dnia 27 lutego 2023r. Wójta Gminy Zabrodzie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów zmiany Statutów sołectw Gminy Zabrodzie: Adelin, Anastazew, Basinów, Choszczowe, Dębinki, Gaj, Głuchy, Karolinów, Kiciny, Lipiny, Młynarze, Mostówka, Mościska, Niegów, Obrąb, Płatków, Podgać, Przykory, Słopsk, Wysychy, Zabrodzie, Zazdrość Wójt Gminy Zabrodzie zaprasza mieszkańców wszystkich sołectw do konsultacji w sprawie zmiany statutu każdego z 22 sołectw zgodnie z projektami uchwał zmieniających uchwały:

 1. Nr XLIX/245/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Adelin;
 2. Nr XLIX/246/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Anastazew;
 3. Nr XLIX/247/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Basinów;
 4. Nr XLIX/248/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Choszczowe;
 5. Nr XLIX/249/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dębinki;
 6. Nr XLIX/250/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gaj;
 7. Nr XLIX/251/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głuchy;
 8. Nr XLIX/252/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Karolinów;
 9. Nr XLIX/253/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kiciny;
 10. Nr XLIX/254/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipiny;
 11. Nr XLIX/255/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Młynarze;
 12. Nr XLIX/256/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mostówka;
 13. Nr XLIX/257/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mościska;
 14. Nr XLIX/258/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niegów;
 15. Nr XLIX/259/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Obrąb;
 16. Nr XLIX/260/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Płatków;
 17. Nr XLIX/261/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podgać;
 18. Nr XLIX/262/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przykory;
 19. Nr XLIX/263/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Słopsk,
 20. Nr XLIX/264/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wysychy;
 21. Nr XLIX/265/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zabrodzie;
 22. Nr XLIX/266/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zazdrość

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 6 do 19 marca 2023 roku

Celem konsultacji jest poznanie opinii poszczególnych sołectw dotyczących projektu zmiany statutu danego sołectwa odnośnie wydłużenia kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej poszczególnych sołectw do 5 lat.

Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie ankiet skierowanych do mieszkańców poszczególnych sołectw. Wzór formularza ankiety stanowi załącznik do obwieszczenia.
Formularz ankiety opublikowany jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Zabrodzie, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zabrodzie oraz tablicach ogłoszeń sołeckich. Formularz ankiety udostępniony będzie również w sekretariacie Urzędu Gminy.

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej gminy oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zabrodzie.

Ankietę po wypełnieniu należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: urzad@zabrodzie.pl lub poczty tradycyjnej na adres Urzędu Gminy Zabrodzie, ul. Wł. St. Reymonta 51, 07 – 230 Zabrodzie. Ankietę można również złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Zabrodzie.

Materiały

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZABRODZIE z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie zaproszenia mieszkańców wszystkich sołectw do konsultacji
obiweszczenie​_konsultacje​_(005).pdf 0.20MB
ANKIETA w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz Klauzula informacyjna
ankieta​_wers​_z​_klauzulą​_informacyjną​_(005).pdf 0.36MB
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/245/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Adelin
Uchwała​_statut​_sołectwa​_Adelin.pdf 0.14MB
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/245/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Anastazew
Uchwała​_statut​_sołectwa​_Anastazew.pdf 0.14MB
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/245/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Basinów
Uchwała​_statut​_sołectwa​_Basinów.pdf 0.14MB
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/245/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Choszczowe
Uchwała​_statut​_sołectwa​_Choszczowe.pdf 0.14MB
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/245/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dębinki
Uchwała​_statut​_sołectwa​_Dębinki.pdf 0.14MB
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/245/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gaj
Uchwała​_statut​_sołectwa​_Gaj.pdf 0.14MB
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/245/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głuchy
Uchwała​_statut​_sołectwa​_Głuchy.pdf 0.14MB
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/245/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Karolinów
Uchwała​_statut​_sołectwa​_Karolinów.pdf 0.14MB
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/245/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kiciny
Uchwała​_statut​_sołectwa​_Kiciny.pdf 0.14MB
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/245/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipiny
Uchwała​_statut​_sołectwa​_Lipiny.pdf 0.14MB
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/245/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Młynarze
Uchwała​_statut​_sołectwa​_Młynarze.pdf 0.14MB
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/245/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mostówka
Uchwała​_statut​_sołectwa​_Mostówka.pdf 0.14MB
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/245/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mościska
Uchwała​_statut​_sołectwa​_Mościska.pdf 0.14MB
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/245/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niegów
Uchwała​_statut​_sołectwa​_Niegów.pdf 0.14MB
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/245/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Obrąb
Uchwała​_statut​_sołectwa​_Obrąb.pdf 0.14MB
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/245/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Płatków
Uchwała​_statut​_sołectwa​_Płatków.pdf 0.14MB
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/245/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podgać
Uchwała​_statut​_sołectwa​_Podgać.pdf 0.14MB
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/245/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przykory
Uchwała​_statut​_sołectwa​_Przykory.pdf 0.14MB
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/245/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Słopsk
Uchwała​_statut​_sołectwa​_Słopsk.pdf 0.14MB
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/245/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wysychy
Uchwała​_statut​_sołectwa​_Wysychy.pdf 0.14MB
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/245/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zabrodzie
Uchwała​_statut​_sołectwa​_Zabrodzie.pdf 0.14MB
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/245/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zazdrość
Uchwała​_statut​_sołectwa​_Zazdrość.pdf 0.14MB
{"register":{"columns":[]}}