W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Konsultacje społeczne w celu stworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Lokalna Grupa Działania "Równiny Wołomińskiej" zaprasza na konsultacje społeczne w celu stworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
W gminie Zabrodzie konsultacje odbędą się 26 lipca 2022r. w godz. 9:00-12:00 w Urzędzie Gminy Zabrodzie.

Lokalna Grupa Działania "Równiny Wołomińskiej" zaprasza na konsultacje społeczne w celu stworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

W gminie Zabrodzie konsultacje odbędą się 26 lipca 2022r. w godz. 9:00-12:00 w Urzędzie Gminy Zabrodzie.

Program spotkania Konsultacji Społecznych

  1. Otwarcie konsultacji, przywitanie przybyłych mieszkańców, lista obecności.
  2. Przedstawienie efektów dotychczasowej działalności LGD (dobre praktyki) i przybliżenie zakresu działania Stowarzyszenia.
  3. Omówienie obszaru planowanego do objęcia LSR, w tym omówienie spójności tego obszaru.
  4. Przedstawienie planu włączenia społeczności lokalnej w tworzenie nowej LSR.
  5. Diagnoza potrzeb i problemów obszaru i mieszkańców gmin wchodzących w skład LGD, w tym ukierunkowanie na
  6. zagadnienia dotyczące: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania obszaru planowanego do objęcia LSR, a także partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.
  7. Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, co powinno wyznaczyć założenia pod cele LSR.
  8. Dyskusja nad kierunkami wydatkowania środków.
  9. Wywiady indywidualne i grupowe z uczestnikami konsultacji.
  10. Przedstawienie wniosków, podsumowanie i zakończenie spotkania

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}