W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja w sprawie wodociągu w miejscowości Młynarze

zdjęcie przedstawia po lewej stronie dłonie trzymające smartfon, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Komunikat

Szanowni Mieszkańcy

Dobiega końca kolejny etap budowy wodociągu w miejscowości Młynarze. Od dnia 7 września 2022 r. można składać do Urzędu Gminy Zabrodzie wnioski o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej. Wnioski można pobrać ze strony internetowej urzędu pod linkiem https://samorzad.gov.pl/web/gmina-zabrodzie/karty-uslug2, w siedzibie urzędu, u Sołtysa.

Możliwość podłączenia dotyczy nieruchomości bezpośrednio przylegających do dróg, w których zlokalizowany jest wodociąg. Nie ma znaczenia czy wcześniej przyłącze było uwzględnione w projekcie sieci, czy nie. Pozostałe nieruchomości, położone w bliskim sąsiedztwie sieci będą mogły zostać podłączone po uzyskaniu pisemnej zgody właścicieli nieruchomości, przez które będzie przebiegać przyłącze. Powyższe przypadki będą indywidualnie rozpatrywane przez urząd.  Przyłącze będzie można wykonać do budynku lub do studzienki wodomierzowej w przypadku braku budynku.

Wykonanie przyłącza od sieci do budynku lub do studzienki wodomierzowej może nastąpić po uzyskaniu warunków przyłączenia. Warunki przyłączenia urząd wydaje bezpłatnie. Następnie Właściciel zleca na własny koszt wykonanie prac  wybranej przez siebie firmie, zgodnie z warunkami przyłączenia. Po wykonaniu robót właściciel zleca geodecie wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza. Następnie ze zgłoszoną w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie inwentaryzacją, właściciel zgłasza się do Urzędu Gminy Zabrodzie w celu sporządzenia protokołu odbioru przyłącza, podpisania umowy oraz założenia i zaplombowania licznika. Koszty licznika i jego montażu pokrywa urząd. Wykonawcą przyłącza wodociągowego może być firma, która wybudowała sieć lub inna mająca stosowne doświadczenie.

Jednocześnie przypominamy, że Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028):

art. 6 ust. 1. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym (Gminą), a odbiorcą usług.

art. 28 ust. 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł.

Zachęcamy do korzystania z ogólnodostępnego bezpłatnego ujęcia wody pitnej z gminnej sieci wodociągowej, zlokalizowanego w okolicach dawnego sklepu spożywczego. Woda ta jest zdatna do picia i posiada wszelkie badania wymagane przepisami prawa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 29 642 31 65.

W załączeniu mapa poglądowa z lokalizacją sieci wodociągowej.

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}