W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja dla par obchodzących Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Obrączki ślubne

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie par małżeńskich, które w 2023r. obchodzą Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz par, które swój jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych a nie zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Odznaczenie to może być przyznane  tylko jeden raz.

Zgłoszenia wniosków o przyznanie Medali można dokonać osobiście, za pośrednictwem rodziny lub drogą korespondencyjną w USC właściwym dla miejsca zamieszkania Jubilatów ( nie zawsze jest to USC w którym zawarte zostało małżeństwo).

Zainteresowane pary powinny zgłosić do Urzędu Stanu Cywilnego w Zabrodziu pokój Nr 3,
tel. 29 642 31 71  w godzinach pracy Urzędu,  do dnia 28 lutego 2023r. w celu wypełnienia właściwego wniosku.

 

Sposób załatwienia  sprawy:

Wnioski o nadanie  MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE przygotowuje kierownik USC. Wnioski przekazywane są do Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie celem podpisania przez Wojewodę. Następnie Wojewoda przedstawia wnioski Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Jubilaci otrzymują od Prezydenta RP list gratulacyjny, a Kancelaria Prezydenta RP przekazuje odznaczenia wraz z legitymacjami do Urzędu Wojewódzkiego . Urząd Stanu Cywilnego po otrzymaniu stosownej informacji dokonuje odbioru odznaczeń z Urzędu Wojewódzkiego i ustala termin ich wręczenia. W dalszej kolejności Urząd organizuje uroczystość z udziałem Wójta Gminy Zabrodzie, który w imieniu  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręcza Jubilatom Medale.

Uroczystości te mają zawsze charakter honorowy i nie są związane z nagrodami pieniężnymi.  

{"register":{"columns":[]}}