W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Gminny Ośrodek Kultury

logo Gminnego Ośrodka Kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu
ul. Wł. St. Reymonta 2
tel/fax. 29 757 12 54
tel. 29 642 31 87
e-mail. gok@zabrodzie.pl

W ramach działalności kulturalno-oświatowej GOK rokrocznie organizuje:

  • Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek
  • Konkurs Piosenki Przedszkolnej „WESOŁE NUTKI”
  • Dożynki Gminne
  • Jubileusze 50-lecie Pożycia Par Małżeńskich
  • Konkursy: czytelnicze, plastyczne itp.

Ostatnio GOK jest inicjatorem konkursu „BARWY LATA” na najpiękniejszy ogród i posesję w Gminie Zabrodzie, jak również konkursu historycznego „MOJA MAŁA OJCZYZNA - GMINA ZABRODZIE”.
W GCK funkcjonują ponadto dwie grupy taneczne dziecięca i młodzieżowa.
Tu także odbywają się zajęcia AEROBIKU dla dorosłych.
Instytucja ta jest miejscem pracy i spotkań różnego typu grup kobiet samotnie wychowujących dzieci zorganizowana przez GOPS w Zabrodziu w ramach Klubu KISS. Działa również nieformalna grupa młodzieżowa „MY MŁODZI”.
Tu także mieści się punkt konsultacyjny GKRPA, przy którym odbywają się systematyczne spotkania grup wsparcia AA i AL - ANON.
GOK na stałe współpracuje z licznymi instytucjami zarówno lokalnymi, jakimi są szkoły, instytucje będące jednostkami Gminy jak również bardzo aktywnym i jedynym na naszym terenie KOŁEM GOSPODYŃ WIEJSKICH w Zabrodziu. Ponadto instytucjami, jakimi są biblioteki publiczne i instytucje kultury szczebla ponadlokalnego.

GOK to instytucja otwarta na potrzeby wszystkich mieszkańców, chcących korzystać usług w sposób zorganizowany.

Materiały

Ogólna klauzula informacyjna Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu
Ogólna​_klauzula​_informacyjna​_Gminnego​_Ośrodka​_Kultury​_w​_Zabrodziu.pdf 0.25MB
ZARZĄDZENIE NR 021.8. 2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu z dnia 15.09.2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zajęć organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu w sezonie 2022/2023.
zarządzenie​_GOK​_2182022.pdf 0.27MB
REGULAMIN ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMNNY OŚRODEK KULTURY w Zabrodziu w sezonie 2022 /2023
REGULAMIN​_ZAJĘĆ​_ORGANIZOWANYCH​_PRZEZ​_GMNNY​_OŚRODEK​_KULTURY.pdf 0.22MB
Oświadczenie wyrażenie zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach
oświadcznie​_zgoda​_na​_uczestnictwo​_dziecka.pdf 0.19MB
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
oświadczenie​_RODO​_GOK.pdf 0.19MB
Ogólna klauzula informacyjna Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu
Ogólna​_klauzula​_informacyjna​_Gminnego​_Ośrodka​_Kultury​_w​_Zabrodziu.pdf 0.26MB
CENNIK ZAJĘĆ W SEZONIE 2022/2023
CENNIK​_ZAJĘĆ​_W​_SEZONIE​_2022-2023.pdf 0.20MB

Zdjęcia (3)

{"register":{"columns":[]}}